Categories
Artikkelit

Korpikaivo-Tammisen muistonäyttely Tasihinin taloon

HEIKKI SOPANENLAPPEENRANTA. Tasihinin taloon Lappeenrannan Kauppakadulla tul

HEIKKI SOPANEN

LAPPEENRANTA. Tasihinin taloon Lappeenrannan Kauppakadulla tullee Laura Korpikaivo-Tammisen muistonäyttely. Näyttelyn sijoittamista

peruskorjattavaan taloon esittää kaupungin tilakeskus. Näyttelyn vastuullinen toteuttaja olisi kaupungin museotoimi.

Teknisen lautakunnan liikelaitosjaosto käsitteli Tasihinin talon asiaa keskiviikkona ja asettui tilakeskuksen esityksen taakse. Asia vaatii vielä

kaupunginhallituksen luvan.

Tasihinin talon päävuokralaiseksi on tulossa Etelä-Karjalan käsi- ja taideteollisuusyhdistys. Neuvotteluissa on sovittu, että yhdistys vuokraa

edelleen kaupungille tilat museonäyttelyä varten.

Museon hoitoon tarvittavasta henkilökunnasta sopivat keskenään yhdistys ja museotoimi.

Muistonäyttely on tilakeskuksen eli entisen talo-osaston mielestä perusteltua, sillä samalla ratkaistaan Korpikaivo-Tammisen käsityömuseon

sijoittuminen kaupungin kannalta perustellulla tavalla.

Kun kaupunki myi käsityömuseon entisen kiinteistön Kantokadulla, se lupasi sijoittaa käsityömuseon Linnoitukseen. Talolle, johon käsityömuseota Linnoituksessa ajateltiin, ei kuitenkaan saatu EU-korjausrahaa.

Tasihinin talo peruskorjataan EU-rahan tuella, ja muistonäyttelytilaa voidaan käyttää myös muiden alan tapahtumien esittelyyn. Tasihinin talon

peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on yli 1,3 miljoonaa euroa.

Päävuokralaiseksi tuleva käsi- ja taideteollisuusyhdistys on ilmoittanut

voivansa rahoittaa talon peruskorjausta 100 000 eurolla kymmenen vuoden vuokrasopimuskauden aikana.

Talon kellarikerrokseen tulee lisäksi yksi vuokralainen.

Tilakeskus haluaa kaupunginhallitukselta luvan tehdä vuokralaisten kanssa esisopimukset tiloista.

Sopimusten teon edellytyksenä on, että TE-keskus tekee myönteisen päätöksen talon peruskorjauksen EU-rahoituksesta.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen