Lappeenrannan bussiterminaalin paikka ratkeaa syksyllä

Koulukatu nousee Pasi Leimin mielestäValtakatua tai Oksasenkatua paremmaksi vaihtoehdoksi. Jokaisessa vaihtoehdossa on puutteensa.

ANNE KOTIHARJU

LAPPEENRANTA. Pysyykö Lappeenrannan keskustan bussiterminaali Valtakadulla kirkon varjossa vai siirtyykö se Koulu- tai Oksasenkadulle?

Kaupungin on päätettävä viimeistään syksyllä, missä paikallis- ja kaukoliikenteen bussit jatkossa kulkevat. Joukkoliikenteen

kulkureittivalinta samalla vaikuttaa siihen, minkälaisia kävely- tai kävelypainotteisia katuja keskustaan voi rakentaa.

Yhtenä ehkä teoreettisena terminaalivaihtoehtona nousi nyt esiin myös entisen linja-autoaseman monttu. Lappeenkatu vetää hyvin ja sen varteen

saisi soviteltua terminaalipysäkkejä.

Jokaisella vaihtoehdolla on huonot puolensa. Tuotantojohtaja Pasi Leimi teknisestä toimesta uskoo kuitenkin Koulukadun olevan paras.

– Saisimme Valtakadun kirkon edustalla rauhoitettua enemmän kävelyalueeksi. Jos vielä Kauppakatu Oleksilta Ainonkadulle asti olisi kävelykatu, saisimme yhtenäisen kävelykeskustan. Valtakadusta tulisi myös se puuttuva itä-länsi

-suuntainen kevyen liikenteen väylä.

VALTAKADUSTA tehtäisiin osa lehmusten kaupunkia puuriveineen. Yksi kaista jäisi yksisuuntaisen liikenteen käyttöön. Pysäköintipaikat säilyisivät.

– Tässä vaihtoehdossa rauhoittuvalta ja kaunistuvalta Valtakadulta menetetään vain bussit ja kaksisuuntainen liikenne.

Valtakadusta saadaan koko ajan terminaalikokemuksia. Koulukatu-vaihtoehdosta valmistui selvitys. Heinäkuun loppuun mennessä

valmistuu selvitys vielä torin laidan vaihtoehdostakin.

– Valtakatu olisi paras joukkoliikenteen näkökulmasta katsottuna mutta keskustan kehittämisen kannalta huonoin. Oksasenkatu olisi tässä mielessä taas huonoin ja Koulukatu keskimmäinen.

Oksasenkatu-vaihtoehdossa torin edustapysäköinti poistuisi.

Keskustan kehittämissuunnitelman yksi laatija, arkkitehti Heikki Mikkola pitää Koulukatu-vaihtoehtoa ”ilman muuta tutkimisen arvoisena asiana”.

– Olisi hyvä samalla miettiä, pitääkö myös kaukoliikenteen kulkea aivan ydinkeskustan kautta, kuten nykyisin.

TEKNISEN lautakunnan puheenjohtaja Tuula Lindh (kok.) sanoo, että kaikki vaihtoehdot ovat vielä aidosti avoimia.

– Mitään ei ole suljettu pois. Näissä kaikissa on ongelmansa. Vaihtoehdoista pitää saada hyvin konkreettiset kuvaukset, jotta niihin voi ottaa kantaa.

Lindh arvelee, että päättäjät ovat entistä varauksettomampia kävelyalueiden laajentamiselle.

– Uskon, että halua lisäämiseen on. Itsekin aikaisemmin vastustin laajentamista, mutta kantani on lieventynyt. Toki vimpan päälle tehdyt

kävelyalueet maksavat ja toki on myös jätettävä mahdollisuus päästä autolla lähelle.

TAPANAISEN TALON palon takia myös Koulukatua saattoi harkita joukkoliikennekaduksi. Talo oli osittain Koulukadun päällä. Nyt koko katualue saadaan käyttöön. Neljä kaistaa mahtuu vierekkäin.

Koulukatu-vaihtoehdossa keskustan puoleiset neljä pysäkkiä sijoittuvat nykyisen parkkialueen paikalle rakennettavan kerrostalon viereen. Talon

alakerros jää auki auki ja tarjoaa lisätilaa terminaalitoiminnoille.

Koulukadulta voisi rakentaa kauppakäytävän yläcitylle.

Toinen pysäkkinelikko tulisi seurakuntakeskuksen kylkeen.

Kaukoliikenteen pysäkit sijoittuisivat Kauppakeskus Armadan tienoille.

LIIKENNE MAHTUISI selvityksen mukaan Koulukadulle, vaikka se kasvaisi nykyisestä 7 000 ajoneuvosta vuoteen 2020 mennessä 11 000 ajoneuvoon.

Muutama pullonkaula järjestelystä kehkeytyisi.

Kun Snellmaninkadulta kääntyy Koulukadulle torin suunnasta, bussi tarvitsee tilaa. Koulukadun liikennevalot pitäisi vetää kauemmas risteyksestä, jotta kääntymistila järjestyisi.

Ahtautta on myös Koulukadun ja Taipalsaarentien tietämissä. Neljän risteyksen sumppu ei ole liikenteellisesti helppo.

– Entä jos tuo huoltoaseman kortteli olisi tavallaan kuin yksi liikenneympyrä. Se toisi lisäkapasiteettia, visioi Leimi.

PYSÄKÖINTIPAIKAT eivät Leimin mukaan vähenisi nykyisestä. Citykorttelin rakentaminen saattaa tuoda lisää pysäköintipaikkoja.

Leimi ei rakentaisi Kauppakadusta aivan puhdasta kävelykatua, vaan sallisi pysäköinnin.

– Tonteille ajo, huoltoliikenne mutta myös pysäköinti sallittaisiin. Pysäköintiä voisi rajoittaa, jos on joku tapahtuma.

Keskustan katuja on aukaistava lähivuosina putkistoremonttien takia, jolloin tason parantaminen onnistuisi halvemmalla.

Kirkkokadun lisäksi Leimi harkitsisi Pormestarinkadun avaamista enemmän autoliikenteelle.

Kuvateksti

Bussit valtaavat nykyisin ydinkeskustan Lappeen kirkon ja puiston edessä.

PEKKA HÖLKKI

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju