Categories
Artikkelit

Taipalsaari linjaa rantarakentamista

Yhä useampi haluaa muuttaa kesämökin asunnoksi. Osayleiskaavassa on satoja rantarakentamispaikkoja.

ANNE KOTIHARJU

TAIPALSAARI. Hakemuksia kesämökkien muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi suorastaan tulvii Taipalsaaren kunnalle.

Kun mökkejä on jo noin 3 200 ja osayleiskaavan mukaisia rantarakentamispaikkoja satoja, ellei yli tuhat, aikoo kunta nyt linjata perusteellisesti rantarakentamisen periaatteita.

Kunta ei tähän mennessä ole kaavoittanut ollenkaan omarantaisia tontteja. Sen sijaan poikkeusluvin ranta-asuntoja on noussut sinne tänne.

Kunnanjohtaja Jari Willman toteaa, että kun rantaviivaa on 1 008 kilometriä, on kaavoittaminen harvinaisen haasteellista.

– Toivottavasti syksyyn mennessä on selkeät pelisäännöt. Asuntojen ilmaantuminen poikkeusluvin rannoille ei ole mennyt vielä överiksi, mutta vaara on nyt käsillä. Ei lupia voi jakaa suurin piirtein kuin kyläkioskista niille, jotka hoksaavat sitä hakea.

LINJAUSTA voi paaluttaa muun muassa paikan saavutettavuuden, tien, palvelujen ja kunnallistekniikan läheisyyden perusteella.

– Yksi tärkeä ulottuvuus on yhdenvertaisuuden periaate. Jos naapuri saa, niin miten muut.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuure Westinen (kesk.) pitää linjauksen hakemista erittäin tärkeänä.

– Nyt ryhmät selvittävät laajasti ja perusteellisesti tätä asiaa, ja linjauksia voi sen pohjalta lähteä tekemään.

Westisen mielestä loma-asuntojen muuttamiseen vakinaiseen asumiseen voi periaatteessa suhtautua myönteisesti.

– Kyllähän me otamme asukkaita vastaan, jos vain ne sovittavat ja yleiset edellytykset täyttyvät. Aina jää myös tulkinnanvaraisia tapauksia.

WESTINEN selvittää, että tähän mennessä kaavoittaessaan asuinalueita kunta on jättänyt rantakaistaleen vapaaksi.

– Se on ehkä tarkoituksenmukaisinta, jotta useampi perhe pääsee nauttimaan rannasta. Haja-asutusalueen tontit on eri asia.

Myös Saaristoasiain neuvottelukunta ja valtiovalta kannustavat nyt kuntia muuttamaan loma-asuntoja vakinaisiksi asunnoiksi.

Taipalsaarella riittää rakennettavia tontteja ehkä vuoteen 2008 asti lähinnä sairaala-alueen läheltä. Siitä eteenpäin tilanne on vielä avoin. Kunta neuvottelee jatkuvasti maanhankinnasta.

Mieluiten kunta lisäisi asutusta kyläkeskuksissa ja jo olemassaolevan asutuksen ja palvelujen lähellä.

RAKENNUSTARKASTAJA Erkki Kallonen kertoo, että takavuosina loma-asunnon muutoshakemuksia tai poikkeuslupahakemuksia tuli vuosittain muutama.

– Kun hakemuksia tuli vähän, ne voitiin hoitaa ilman ongelmia.

-Tilanne muuttui, kun hakemuksia alkoi tulvia jopa kymmenen kuukaudessa.

– Pääsääntö pitää olla, että kaavaa noudatetaan. Jos poiketaan, niin tiukan harkinnan jälkeen niin, ettei siitä aiheudu mitään kolmannellekaan osapuolelle.

Rannasta 80 prosenttia kuuluu osayleiskaavan piiriin.

– Jos huomattaisiin, että vaikka 300:aan olemassaolevista 600:sta rakennuspaikasta onkin rakennettu poikkeusluvilla omakotitalot, niin eihän kaava silloin olisi ohjannut sitä rakentamista.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju