Tapulissa Tradekan ja Wihurin fuusio otetaan mahdollisuutena

Eekoossakin hurrataan uudelle kilpailuasetelmalle. Vähittäiskaupan kolmannen suuren ketjun saneeraustarpeesta on ainakin kahdenlaista näkemystä

ESA VILENIUS

JO PERINTEIKKÄÄN lappeenrantalaisen tavaratalo Tapulin, nykyisen etujätti Tapulin, tulevaisuudesta on esitetty erilaisia arvioita. Siitä, kun market siirtyi Sunin omistuksesta Wihurille, kilpailuasetelma on muuttunut monella

tavalla.

Myymäläpäällikkö Jari Palomäki näkee Tradekan ja Wihurin päivittäistavarakaupan fuusion mahdollisuutena. Se vahvistaa toiveita

jatkuvuudesta.

Tapulissa on nykyisin noin 40 työntekijää.

– Tunnelmat ovat positiiviset ja toiveikkaat.

Muuttunut tilanne on Palomäen mukaan mahdollisuus. Pahin kilpailija ei

hänen mielestään ole viereinen Prisma, vaan Toikansuon kauppa-alue kokonaisuudessaan. Nyt sinnekin tulee tavallaan sillanpääasema.

Palomäen mukaan Tapuli on miljööltään ja valikoimiltaan selvästi erilainen myymälä kuin Prisma. 95 prosenttia valikoimista on ruokaa.

Palomäki ei kuitenkaan millään tavalla halua kommentoida uuden kauppaketjun myymälärakenteen mahdollista uudistusta. Selkeä tieto fuusiosta tuli vasta tiistaina.

MAHDOLLISUUTENA fuusion näkee myös Euromarketin tavaratalopäällikkö Jukka Nieminen. Hänen mukaansa se oli odotettavissa oleva ratkaisu. Asiasta käydyistä neuvotteluista, joissa tavoitteena oli liittoutuminen, oli kerrottu myös tradekalaiselle paikallisjohdolle.

– Suhtaudun tilanteeseen levollisesti.

Huhtikuussa uudistuneeseen Euromarketiin Nieminen ei usko fuusion vaikuttavan millään tavalla. Se on myös valtakunnallisella tasolla pilottimyymälä, josta otetaan aikanaan oppia muita Euromarketeja uudistettaessa.

Niemisen mukaan fuusion myötä resurssit paranevat. Esimerkiksi ykkösbonus-liikkeiden määrä kasvaa.

Pitkällä aikavälillä yhdistyminen turvaa myös työpaikkoja. Niemisen mukaan päällekkäisyyttä ketjujen eri myymälöiden välillä ei juuri ole.

ETELÄ-KARJALAN Osuuskaupan toimitusjohtaja Ahti Mannisen mukaan uudessa kilpailutilanteessa on jäljellä enää vain yksi ”aidosti asiakkaiden

omistama” kauppaketju.

Mannisen mukaan osuustoiminta-aate, ”asiakasomistajuus”, on selvästi myös

nykyaikaa. S-ryhmässä asiaa on tutkittu. Kuluttajat arvostavat paitsi suomalaisuutta myös paikallisuutta. Paitsi bonuksilla myös

vaikuttamismahdollisuuksilla on nykyään painoarvoa.

– Eekoo pyörittää asiakkaidensa rahoja maakunnassa ja sijoittaa voitot toiminnan kehittämiseen.

Kevättalvella tehtyjen selvitysten mukaan S-ryhmä on ajanut Keskon ohitse. Etelä-Karjalassa kilpailuasetelman muutos tapahtui jo aiemmin. Alkuvuodesta Eekoon osuus oli lähes 35 prosenttia.

Mannisen mukaan kilpailussa erottuu nyt entistä selvemmin kolmen ketjun ryhmä.

Joitakin järjestelyjä fuusion myötä tullee tukkuportaassa. Tradekalla ja S-ryhmällä on ollut yhteinen tukku, Inex Oy. Wihurilla on omia tukkukauppoja.

Etelä-Karjalassa on 111 päivittäistavaramyymälää. Niiden myynti oli viime vuonna noin 311 miljoonaa euroa.

TRADEKAN JA WIHURIN

MYYMÄLÖITÄ

*Etelä-Karjalassa on kaksi Euromarketia, Lappeenrannassa ja Imatralla

*Siwoja on Imatralla (6) ja Lappeenrannassa (2) sekä yksi Parikkalassa, Rautjärvellä, Ruokolahdella, Simpeleellä ja Taipalsaarella

*Valintaloja on yksi Lappeenrannassa ja Imatralla

*Ruokavarastoja on Imatralla (2) ja Lappeenrannassa (6).

Kuvateksti

Lappeenrannan vanhoista tavarataloista on elossa enää Tapuli – nykyisin Etujätti Tapuli.

ESA VILENIUS

Kirjoittaja:
Esa Vilenius