Categories
Artikkelit

Huippututkimus nostaa yliopiston statusta

LTY on mukana sovelletun matematiikan huippututkimusohjelmassa.

HEIKKI SOPANEN

Pääsy mukaan huippututkimukseen antaa yliopistolle statusta. Vaikka

huippu-sanaa käytetään nykyään varsin löyhästi, tieteellisen tutkimuksen

kohdalla se tarkoittaa oikeasti kansainvälisellä tasolla olemista.

LTY:n sovelletun matematiikan tutkimusryhmä on mukana Suomen Akatemian

huippuyksikössä, joka tutkii inversio-ongelmia. Viiden yliopiston yhteinen

tutkimusohjelma kattaa vuodet 2006–2011.

LTY:n lisäksi mukana ovat tutkimusryhmät Helsingin, Kuopion ja Oulun

yliopistoista sekä Teknillisestä korkeakoulusta. Rahoitus tulee Akatemialta

ja Tekesiltä.

LTY:n tutkimusryhmää johtava professori Heikki Haario sanoo, että ilman

verkottumista he tuskin olisivat mukana.

– Rahoittajat painottavat suurempia tutkimusryhmiä ja -yksiköitä. Pienemmät

pääsevät mukaan yhdistämällä voimiaan. Hienoa tässä on muun muassa varmuus

rahoituksesta viideksi vuodeksi. Nyt rahoitushakemuksia ei tarvitse tehdä

vuosittain tai puolivuosittain.

INVERSIO-ONGELMAT eivät sanana paljon kerro tavalliselle ihmiselle, vaikka

sovelluksia on paljon. Haario yksinkertaistaa asian sanomalla, että

tietokoneen mahdollistaman simuloinnin ja mallintamisen avulla voidaan

tehdä paljon sellaista, mitä ennen ei voitu tehdä.

– Karkeasti ottaen tutkimuksessamme on kysymys tuon mahdollisuuden

hyödyntämisestä. Käytännössä inversioita voi hyödyntää esimerkiksi

lääketieteellisessä kuvantamisessa, malminetsinnässä ja teollisten

prosessien seurannassa. Kohteen sisälle voi laskennallisesti katsoa

rikkomatta sitä.

LTY:n ryhmän toiminta on alkamassa varsinaisesti ensi vuoden alusta. Haario

sanookin, että tuloksia ei ole odotettavissa muutamaan vuoteen. Toki

aiheeseen liittyen on aiemmin valmistunut väitöskirjoja, mutta nyt

pystytetään aivan oma tutkimusryhmänsä LTY:lle.

Huippututkimukseen kuten tutkimukseen ylipäätään kuuluu kansainvälisyys.

Haariokin lähtee keväällä useammaksi kuukaudeksi Yhdysvaltoihin.

– Tarvittava yhteydenpito Lappeenrantaan ja muihin yliopistoihin hoituu

sähköpostilla ja muilla tietoyhteyksillä. Kansainvälisyys tarkoittaa, että

lähdetään fyysisesti muualle.

Kuvateksti

Professori Heikki Haario johtaa Suomen Akatemian huippututkimusryhmää

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Huippuyksikkö merkitsee

oppilaitokselle statusta ja tutkijalle varmaa rahoitusta useaksi vuodeksi.

MARLEENA LIIKKANEN

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen