Categories
Artikkelit

Imatra vauhdittaa tehtäväsiirroin potilaitten kotiuttamista

• Honkaharjussa keskitytään kuntouttavaan ja lyhytaikaiseen hoitoon. Henkilökunta napisee kiireestä.

IRMELI OJALAINEN

IMATRA. Imatran sosiaali- ja terveystoimi vauhdittaa keskussairaalan

jonojen purkua siirtämällä aikaansaavia ihmisiä avainpaikoille.

Tehtäväsiirtoja ja nimikemuutoksia pidetään välttämättöminä tehokkuutta

haettaessa.

Muutosvauhti on saanut henkilöstön napisemaan. Henkilöstö perää aikaa

avoimeen ja rehtiin keskusteluun. Taustalla hiertää pelko työsuhdeturvan

jatkumisesta. Tulevaisuussopimukseksi ristitty sopimus päättyy maaliskuun

lopulla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta siunaa kotiuttamisprosessin tehostamistoimet

ensi tiistaina. Sekä puheenjohtaja Seppo Hintsanen (sd.) että

varapuheenjohtaja Pia Rantanen (kok.) eivät näe hyväksymiselle esteitä.

Molemmat huomauttavat, että tehtävästä toiseen siirtyvät ihmiset ovat

antaneet suostumuksensa.

SAIRAANHOITOPIIRIN kustannusten hillinnällä on kiire. Panostusta

kotihoitoon lisättiin varhaisemman kotiuttamisen mahdollistamiseksi.

Laitos- ja tehostetun palveluasumisen paikkoja lasketaan olevan niin

hyvin, ettei Honkaharjun sairaalan käytölle pitkäaikaispaikkana ole perustetta.

– Honkaharjun sairaalan osastot tulevat keskittymään kuntouttavaan hoitoon

ja lyhytaikaisen hoidon antamiseen, sosiaali-ja terveysjohtaja Timo

Kohvakka, hoitotyön vastaava Leena Nemlander ja vanhustyön johtaja Eija

Rieppo linjaavat.

– Muutos kotiuttamiseen tähtäävään otteeseen vaatii määrätietoisuutta,

uutta ajattelua ja laajaa vuorovaikutusta. Muutos on välttämätön mikäli

aiotaan saada hoitoketjut toimiviksi erikoissairaanhoidon ja kaupungin

terveyspalvelujen välille, he sanovat.

Honkaharjun sairaalaan perustetaan sijoittajasairaanhoitajatiimi

parantamaan jatkohoidon järjestämistä keskussairaalasta kotihoitoon saakka.

Tehtävämuutokset koskevat seitsemää henkilöä.

HENKILÖSTÖN huolenilmaisuja TNJ:n pääluottamusmies Riitta Nousiainen ei ole

saanut muutoksen kohteiksi joutuneilta, muilta kylläkin.

– Resursointimuutoksia on tapahtunut reilut kaksi vuotta. Kun niistä ei

kerrota riittävän ajoissa, epäluulo kasvaa ja väki ärsyyntyy. Loppuvuodesta

myös väsymys painaa kun ei ole rahaa sijaisiin. Kun tieto ei kulje,

muistuvat vanhatkin asiat mieleen ja tulee käärmeisiä juttuja, Riitta

Nousiainen kuvaa.

– Yritän puhua joka vaiheessa, että yhteistyö keskusteluineen pitää saada

pelaamaan ja johto ja työntekijät arvostamaan ja luottamaan toisiinsa.

IMATRAN palkollisten määrä on pudonnut tänä vuonna 125 työntekijällä.

Tulevaisuussopimus joudutaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Pentti

Komin (sd.) mukaan uusimaan.

Sekä Komi että varapuheenjohtaja Anu Urpalainen (kok.) näkevät

henkilöstöasioiden hoidossa parantamistarpeita.

– Muutoksia on pakko tehdä ja niiden tekijöillä on tuki takanaan,

Urpalainen huomauttaa.

Kirjoittaja:
Irmeli Ojalainen