Kasvava Taipalsaari rakentaa ja lisää palvelujaan ensi vuonna

Mukavasta verotulopotista huolimatta lapsiperhevaltainen kunta velkaantuu. Työllisyyden paraneminen ja hallittu väestönkasvu antavat potkua.

ANNE KOTIHARJU

TAIPALSAARI. Kasvavan ja lapsiperhevaltaisen Taipalsaaren lainamäärä

lisääntyy budjettiesityksessä rivakkaa tahtia. Terveyskeskus

vuodeosastoineen valmistuu ensi vuonna, samoin Kirjamoinniemi kakkosen

asuinalueen kunnallistekniikka. Leväsen koulun remontti pääsee alkuun.

Kunnanhallitus siirsi Konstun päiväkodin suunnittelun aloittamisen ensi

vuodesta seuraavaan. Myös pääkirjaston suunnittelu lykkääntyy. Sen sijaan

Vehkataipaleen ja Kirkonkylän koulujen yhteyteen tulevista liikuntatiloista

valmistuu ensi vuonna suunnitelmat.

Vaikka tulojen ja käyttömenojen erotusta kuvaava vuosikate riittää vain 9

prosenttiin investoinneista ja budjetti jää 523 000 euroa alijäämäiseksi,

ovat kunnan päättäjät luottavaisia.

KUNNANJOHTAJA Jari Willman arvelee jo tässä vaiheessa, että budjettiin

merkitty alijäämä jää huomattavasti nyt arvioitua pienemmäksi. Lisäksi

lainaa on ensi vuonna kuitenkin vain 813 euroa asukasta kohti, mikä on

vertailussa vähän.

– Kokonaisuus ei näytä yhtään hassummalta. Talousarvioon määriteltyä lainaa

ei ole tarvinnut aina nostaa, vaan on selvitty tulorahoituksella.

Esimerkiksi kuluvan vuoden talousarvio on osoittautunut liian

pessimistiseksi. Verotuloarvio ylittyy roimasti.

– Tulot ylittyvät näillä näkymin 700 000 eurolla tänä vuonna. Voi arvella,

että ensi vuodelle merkitty verotuloarvio vähintäänkin täyttyy.

Tälle vuodelle alijäämää oli merkitty 696 000 euroa. Tilinpäätös kääntyy

kuitenkin plusmerkkiseksi.

TYÖTTÖMYYDEN aleneminen antaa pohjaa hyvälle kehitykselle. Willman

huomauttaa, että työttömiä on nyt 202 eli 30 viime vuotta vähemmän.

Työttömyysprosentti on maakunnan alhaisin, 8,7.

Lisämenoja tuli muun muassa kotihoidon kuntalisästä 35 000 euroa,

työmarkkinatukiuudistuksesta 100 000 euroa ja päivähoidon lisääntyneestä

kysynnästä. Yksityistieavustusten määräraha nousee 75 000 eurosta 100 000

euroon.

Taipalsaaren väkiluku kasvaa arvion mukaan 30:lla. Ensi vuoden lopussa

asukkaita olisi 4 900.

– Lapsiperheiden osuus on Taipalsaarella keskimääräistä suurempi.

Päivähoidossa ja koulupuolella henkilöstömäärä on kasvanut. Lisäksi

lainsäädäntö on tuonut paineita lisätä henkilöstöä.

Willmanin mielestä nykyinen kunnan kasvutahti on hallittavissa.

– Tätä suurempi kasvu aiheuttaisi jo vaikeuksia. Nytkin on jo haastetta,

että pysyy mukana.

UUSIA VIRKOJA ovat muun muassa sosiaalityötekijän puolikas virka ja uusi

eritysluokanopettaja. Tekniselle puolelle tulee kahdeksi vuodeksi

projektihenkilö muun muassa kehittämään atk-järjestelmää, päivittämään

kaavoja ja valmistelemaan rakennushankkeita.

Nuorisotyöntekijän määräaikainen pesti saa jatkoa myös vuoden neljälle

viimeiselle kuukaudelle.

Suurin investointi on kirkonkylän terveyskeskuksen vuodeosasto. Lääkärien

vastaanottotilat valmistuvat jo helmikuussa. Vuodeosasto valmistuu kesällä.

Sairaalan alueella olevan Kirjamoinniemen kakkosalueen 30 tonttia ovat

rakennettavassa kunnossa ilmeisesti elokuussa.

Investointeja

Vuodeosaston rakentaminen 1 400 000 euroa ja kalustaminen 132 000 euroa.

Kirjamoinniemen asuinalueen vesi- ja viemärilinjat 235 000 euroa, tiet 65 000 euroa.

Näköalatorni Sarviniemeen 100 000 euroa.

Maa-alueiden hankinta 100 000 euroa.

Hoitajakutsujärjestelmä 80 100 euroa.

Leväsen koulun peruskorjauksen aloittaminen 50 000 euroa.

Norpankoti 50 000 euroa.

Saimaanharjun venesataman maisemointi 45 000 euroa.

Vehkataipaleen koulun maalaus ja pukukopit 40 000 euroa.

Hammaslääkärin kalusto 35 000 euroa.

Koulukeskuksen kalustoa 30 000 euroa.

Huhmarkallion ja Kirjamoinniemen teiden asfaltointia 30 000 euroa.

Kirkonkylän ranta-alueen kunnostus 30 000 euroa.

Huhmarkallion ja Kirjamoinniemen katuvalot 29 000 euroa.

Kyläniemen sataman korjaus 25 000 euroa.

Kuvateksti

Lääkäreiden vastaanotot valmistuvat jo helmikuussa kirkonkylään ja

vuodeosastot kesän alussa.

MIKA STRANDÉN

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju