Lappeenrannan kylpylän hotellin 2,2 miljoonan remontti alkamassa

Poikkeuslupa on myönnetty, ja rakennuslupa saataneen ensi viikolla. Remontin pitäisi valmistua heinäkuussa 2006.

HEIKKI SOPANEN

LAPPEENRANTA. Kylpylaitoksen hotellin peruskorjaus ja laajennus alkaa

Lappeenrannan Ainonkadulla ensi vuoden alussa, mikäli kaupungin

rakennusvalvonta myöntää remontille rakennusluvan.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus myönsi remontille poikkeusluvan viime

maanantaina. Poikkeuslupaa piti hakea, koska hotellitontin rakennusoikeus

on jo käytetty. Ympäristökeskuksen myöntämä poikkeuslupa saa lainvoiman

joulukuun lopulla.

Rakennuslupa remontille myönnettäneen ensi viikolla.

Remontti kestää heinäkuuhun ja maksaa 2,2 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa.

Hotelliosa peruskorjataan täysin, ja Ainonkadun puoleisia huoneita

laajennetaan ja niihin rakennetaan parvekkeet. Rakennuksen päätyseinälle

rakennetaan lisäksi lasiseinäinen hissitorni hisseineen. Rakennus

varustetaan myös kattavalla palonsammutusjärjestelmällä.

KYLPYLAITOSSÄÄTIÖN remontin rakennuttaa ja rahoittaa Lappeenrannan

kaupunki, joka omistaa kylpylän kiinteistöt. Säätiö ottaa lainaa, jonka

hoitokuluihin se voi käyttää kaupungille kiinteistöistä maksamansa vuokrat.

Lisäksi kaupunki on varautunut antamaan säätiölle remonttia varten puolen

miljoonan euron rakennusaikaisen kassalainan.

Hotelliosan remontti on tarpeellinen, koska yli 30 vuotta vanha rakennus on

huonossa kunnossa ja tiloiltaan ahdas.

Remontti vaikuttaa kylpylaitoksen toimintaan, koska hotelliosa on kiinni

remontin ajan eli tammikuusta heinäkuuhun. Kylpylaitoksella ovat meneillään

yt-neuvottelut remontin vuoksi.

Kylpylän johtava ylilääkäri Heikki Roilas sanoo, että näillä näkymin ketään

ei lomauteta remontin ajaksi, mutta toimistohenkilökunta joutuu tekemään

tammi–huhtikuun ajan lyhennettyä, 60 prosentin työaikaa. Työajan lyhennys

koskee kuutta henkilöä.

KAUPUNGINVALTUUSTON viime syyskuussa hyväksymä hotelliremontin rahoitus ja

2,2 miljoonan euron kustannusarvio perustuu siihen, että remontti

hyväksytään kokonaisuudessaan arvonlisäveropalautuksen piiriin. Muussa

tapauksessa kustannukset nousevat.

Roilas sanoo uskovansa, että hanke voidaan tehdä arvonlisäverottomana.

– Kylpylän vanhan osan remonttikin voitiin tehdä lähes kokonaan

arvonlisäverottomana. Varmasti sama onnistuu hotelliosankin kanssa.

Kaupungin liikelaitosjaosto eli tekninen lautakunta teki keskiviikkona

hotellin remonttipäätöksen ja hyväksyi kustannusarvion sillä ehdolla, että

remontti saa rakennusluvan. Lautakunta valitsi samassa kokouksessa

tarjouskilpailun perusteella hotellin pääurakoitsijaksi Rakennusliike

Evälahti Oy:n.

Peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelun on tehnyt Arkkitehtuuritoimisto

Riitta ja Kari Ojala Oy.

Kuvateksti

Jos kylpylaitoksen remontti alkaa vuoden vaihteen jälkeen, rakennuksen

hotelliosa on kiinni aina heinäkuuhun asti.

seppo rautiovaara

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen