Poltettava sairaalajäte Toikansuolta Riihimäelle

Lappeenrannan kaupunki lopettaa jätteenkäsittelyn lisäkustannusten vuoksi. Keskussairaala varastoi syntyvän jätteen tontilleen kuljetusten välissä.

PETTERI VÄRTÖ

ETELÄ-KARJALAN keskussairaalan poltettava jäte saa uuden osoitteen. Vuoden alusta sairaalassa syntyvä jäte kuljetetaan Toikansuon kaatopaikan sijaan käsiteltäväksi Ekokemin laitoksille Riihimäelle. Syynä uuteen käsittelypaikkaan on uusien päästövaatimusten aiheuttamat lisäkustannukset Lappeenrannan kaupungille.

– Päästövaatimukset täyttävän polttolaitoksen rakentaminen maksaisi vähintään 500 000 euroa. Se ei ole järkevää syntyvän sairaalajätteen vähäisyyden vuoksi, tuotantojohtaja Pasi Leimi Lappeenrannan kaupungin teknisesta toimesta kertoo.

Poltettavaa sairaalajätettä kertyy vuosittain noin 20 tonnia. Polttamisen nettotuotto kaupungille on ollut noin 15 000 euroa vuodessa.

LAPPEENRANNAN kaupunki on polttanut sairaalajätettä Toikansuolla vuodesta 1987. Vuoteen 1995 asti jätettä paloi vuosittain 35 tonnia. Jätteiden lajittelun tarkentumisen myötä määrä putosi nykyiseen. Toikansuolla on viime vuosina poltettu biologista tai muuta tartuntavaarallista jätettä kerran viikossa noin 180 kiloa. Iso osa jätemäärästä on ollut pakkausmateriaalia.

Kaupunki anoi Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta lupaa jatkaa toimintaa entisellään. Kaupunki vetosi sekä kotioloissa tapahtuvien jätepolttojen huonompiin olosuhteisiin että pienten jätemäärien synnyttämiin kohtuuttomiin kuljetuskustannuksiin.

Ympäristökeskuksen evättyä luvan sairaalajätteen polttaminen jää Etelä-Karjalan keskussairaalan tehtäväksi, sillä sairaalajätteen polttaminen ei jätelain mukaan kuulu kunnalle. Lappeenrannan kaupunki on hoitanut käsittelyn, koska se on ollut kätevää hoitaa kaatopaikan yhteydessä.

KESKUSSAIRAALALLE uudesta järjestelystä koituu lisäkustannuksia. Niiden määrää on toiminnan ollessa vasta käynnistysvaiheessa vaikea arvioida, keskussairaalan teknisen osaston rakennusmestari Kari Tamper sanoo. Hänen mukaansa sairaalan yhteyteen on jo hankittu sekä kontti varastoitavaa jätettä että pakastin pakastettavaa jätettä varten.

– Aika näyttää, miten nopeasti varastotilat täyttyvät ja miten usein kuljetusta Riihimäelle tarvitaan.

Reitti käsittelypaikalle on jo tuttu. Keskussairaalasta menee ongelmajäte käsiteltäväksi Riihimäelle jo entuudestaan.

Kuvateksti

Toikansuon polttolaitoksen ajanmukaistaminen tulee Lappeenrannan kaupungin mukaan liian kalliiksi.

PEKKA HÖLKKI

Kirjoittaja:
Petteri Värtö