Categories
Artikkelit

Lappeenranta hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi Tampereen vanavedessä

Lappeenranta toivoo saavansa ulkopuolista rahoitusta keskeneräisiin Linnoitus-hankkeisiin. Lappeenrannan vahvuudet löytyvät Linnoituksesta, Venäjästä, Saimaasta ja laulusta.

ANNE KOTIHARJU

LAPPEENRANTA. Lappeenrannan kaupunki liittyy mukaan Tampereen hakemukseen Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011. Lappeenranta, Hämeenlinna ja Kajaani muodostavat yhteistyöverkon Tampereen kanssa.

Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina. Varsinaisen hakemuksen jättää Tampere, joka vastaa hakemusvaiheen kustannuksista ja valmisteluista.

Lappeenranta vastaa oman sisällön tuottamisesta hakemukseen.

Jos Tampereen hakemus hyväksytään, Lappeenranta neuvottelee kaupungin roolista ja osuudesta hankkeen toteutuksessa.

Kaupunginjohtaja Seppo Miettisen mukaan Lappeenrannan tavoitteena on, että hankkeen avulla voitaisiin saada ulkopuolista rahoitusta vielä kesken olevien Linnoituksen hankkeiden toteutukseen sekä esimerkiksi Tali-Ihantala -museoon.

LAPPEENRANNAN OSUUDEKSI on kaavailtu alustavasti viittä aluetta. Ensimmäisenä on linnoitus ja linnoituksen rakennettu ympäristö sekä linnoituksen kulttuuritapahtumat. Toisena tulee Venäjän yhteydet, kulttuuriyhteistyö ja näyttelyvaihto.

Kolmantena osuutena on luonto, lähinnä Saimaa. Neljäntenä on kaupungin historia kahden kulttuurin rajakaupunkina. Viidentenä vahvuutena on laulukilpailut, laulava Lappeenranta sekä laulun pääkaupunki.

Tampereen, Lappeenrannan, Hämeenlinnan ja Kajaanin yhteisiä vahvuuksia ovat omaleimaisuus, sisä-Suomen monimuotoinen luonto, monipuolinen kulttuurin ja palveluiden infrastruktuuri sekä laajalle ulottuva kansainvälinen verkottuminen.

SUOMEN ehdokkuutta hakevien kaupunkien on jätettävä hakemuksensa opetusministeriölle maaliskuun alkuun mennessä. EU tekee lopullisen päätöksen ensi vuoden aikana.

Suomesta hakemuksia tullee useampia.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju