Luontotorni toiseen paikkaan, vaatii Sarviniemen tuntija

Kaiku Marttisen mielestä luontotorni pilaisi Sarviniemen maiseman ja luonnonrauhan. Torni on tarkoitus pystyttää ensi kesänä Suur-Saimaan ihailua ja lintujen tarkkailua varten. Taipalsaaren kunta odottaa rahoitukseen vielä valtionapua.

LEENA SALLINEN

TAIPALSAARI. Suur-Saimaan Sarviniemeen suunniteltu luontotorni on tulossa

väärään paikkaan, sanoo taipalsaarelainen Kaiku Marttinen.

Hän on liikkunut Sarviniemessä 70 vuotta ja katsoo, että noin 18 metriä

korkea torni parkkialueineen ja muine rakennelmineen pilaisi niemen

maiseman ja sen kävijät maaston ja luonnonrauhan.

– En vastusta tornia, vaan sen sijoittamista Sarviniemeen. Tehkööt vaikka

eiffeltornin, mutta jonnekin muualle, Marttinen sanoo.

Jossain muualla hänellä on luontotornille tarjolla kaksi vaihtoehtoista

paikkaa, molemmat aika lähellä. Marttisen mielestä luontotorni voitaisiin

pystyttää Sarviniemen eli Suur-Sarviniemen viereiseen Pien-Sarviniemeen tai

viereisen harjun päälle.

– Siellä oli sota-aikaan ilmavalvontatorni, josta näkyi kauas.

Sarviniemi on Taipalsaaren perukoilla ja sen tyvessä sijaitsee Suur-Saimaan

lomakylä. Luontotornille suunniteltu paikka on lomakylän ja leirintäalueen

takana, noin Sarviniemen laivalaiturin kohdalla.

Tarkalleen ilmaisten tornin paikka on laiturin käymälärakennuksesta

muutamia kymmeniä metrejä harjun päälle. Sarviniemi jatkuu siitä vielä

jonkin matkaa kivikkoisena männikköharjuna kohti Rastinvirtaa.

– Tämä on miun ikuinen lempipaikka, joka tuhoutuu, jos torni tehdään,

Marttinen esittelee niemeä.

Hän kävi siellä jo pikkupoikana kotikylästään Sammaljärveltä. Tutuiksi

tulivat niin niemen kivikossa mataneet käärmeet kuin niemen kärjen

luodoilla ennen vanhaan pesineet saimaannorpatkin.

Tätä nykyä Kaiku Marttinen tunnetaankin saimaannorpan tutkimuksen

asiantuntevana maallikkoapuna ja kevätjäiden norppalaskennan veteraanina.

MARTTINEN ei käy mitään yhden miehen sotaa Sarviniemen tornia vastaan.

Hänen kertomansa mukaan luontotorni on herättänyt vastustusta myös

Sarviniemen lähikylien, muun muassa Kuhalan Sammaljärven ja Saikkolan

asukkaiden keskuudessa. Vastustus saattaa kanavoitua kirjelmöintiin.

Taipalsaaren valtuusto väitteli tornista ja etenkin sen rahoituksesta

joulukuun budjettikokouksessaan.

Lopulta valtuusto myönsi tornin tekoon 100 000 euron määrärahan. Edellytys

on, että Kaakkois-Suomen ympäristökeskus maksaa puolet tornin teosta,

jolloin kunnan kustannuksiksi koituisi vain 50 000 euroa.

Kunnanjohtaja Jari Willman kertoo, että tornin rahoitus ratkeaa seuraavassa

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa. Jos valtionapu tulee

odotetusti, torni pystytetään ensi kesänä.

Tornista on Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy:n tekemä suunnitelma. Sen

mukaan tornista tulee varsin järeä.

Kokonaiskorkeus on 18,5 metriä, eli torni yltäisi puiden latvojen

yläpuolelle. Luontotornissa yhdistyisi näkö- ja lintutorni, eli sieltä

voisi ihailla maisemia ja tarkkailla lintuja. Tornin yhteyteen tulee

pysäköintialue ja olletikin myös muita matkailun tykötarpeita.

SARVINIEMEN luontotorni on Saimaan luonto- ja virkistysalueen

suunnittelusta vauhtia saanut hanke, jota on ajanut etenkin Etelä-Karjalan

liiton suunnittelujohtaja Arto Hämäläinen.

Taipalsaaren kunta innostui luontotornista. Se olisi Saimaan

luontokeskuksen kanssa kunnan uusi matkailukohde Suur-Saimaan rannalla.

Saimaan luontokeskusta suunnitellaan Saimaanrannan lomakylän viereen. Sen

tarkempi suunnittelu on vasta alkamassa.

MIKA STRANDÉN

Kuvatekstit

Kaiku Marttinen on pikkupojasta alkaen eli 70 vuotta liikkunut

Sarviniemessä, jonne luontotorni ei hänen mielestään sovi.

Luontotorni ulottuisi puunlatvojen yläpuolelle. Tornisuunnitelman on tehnyt

Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy.

Kirjoittaja:
Leena Sallinen