Categories
Artikkelit

Maria ja Lappee liki tasavahvoja tarjokkaita keskusta-aukion eteen

Lappeenrannan cityn nimi halutaan uudistaa perinteitä ja kirkkoa kunnioittaen. Lappeen aukio muistuttaa myös entisestä emäpitäjästä ja on erityisesti työväestön mieleen.

LEENA SALLINEN

LAPPEENRANTA. Marian aukio ja Lappeen aukio ovat kaupunkilaisten mielestä

liki tasavahvoja ehdotuksia Lappeenrannan ydinkeskustan uudeksi nimeksi,

jos Etelä-Saimaan kyselyn tulosta on uskominen. Marraskuussa tehdyssä

kyselyssä Marian aukio sai 34 ja Lappeen aukio 33 prosentin kannatuksen.

Molemmat nimet olivat tosin valmiiksi tarjolla olevia vaihtoehtoja.

Kolmanneksi vaihtoehdoksi tarjottiin city-aukiota tai cityä, joka on alueen

nykyinen nimitys. Sitä piti parhaimpana runsas viidennes vastaajista.

Vastaajia oli kaikkiaan 300. Ainakaan tästä joukosta ei irronnut uusia

ehdotuksia, joilla olisi laajempaa kannatusta.

MARIAN aukio sai keskimääräistä enemmän kannatusta naisten, yli

50-vuotiaiden, toimihenkilöiden, eläkeläisten ja pientalouksien asukkaiden

keskuudessa. Lappeen aukiota kannatti erityisesti työväkeen itsensä lukeva

väestö.

City-aukiota tai cityä kannattivat muita vastaajia useammin alle

kolmekymppiset, opiskelijat ja yli neljän hengen talouden asukkaat.

MARIAN AUKIO aukio ilmaantui julkisuuteen loppusyksyn uutisissa, joissa

esiteltiin Lappeenrannan ydinkeskustan kunnostussuunnitelmia. Niiden mukaan

cityn paikoitusalueesta tulee autoton aukio, jos parkkipaikka saadaan

kaivetuksi maan alle.

Marian aukion keksi Lappeenrannan kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto.

– Kävimme lähetekeskustelua ydinkeskustan osayleiskaavan tarkistusta

suunnittelevan konsultin kanssa, ja siinä vaiheessa syntyi ehdotus käyttää

alueesta työnimeä Marian aukio, täsmentää tulevaisuusjaoston puheenjohtaja

Raimo Paalanen.

ETELÄ-SAIMAAN toimitus halusi virittää pohdiskelua Lappeenrannan

keskeisimmän paikan uudisnimestä. Tulevaisuusjaoston työnimen vaihtoehdoksi

pantiin tarjolle Lappeen aukio. Sitä ei ennen kyselyä esitetty

julkisuudessa, joten siihen nähden vastaajien kolmanneksen kannatus on aika

kova.

Marian aukio -nimi on johdettu viereisestä Lappeen Marian kirkosta. Myös

Lappeen aukio -nimi nojaa kirkkoon, mutta se viittaa myös Lappeen kuntaan,

joka liitettiin lopullisesti Lappeenrantaan vuonna 1967.

Yllättäen entisen agraarin emäpitäjän nimen arvostus oli erityisen suurta

työväestön keskuudessa.

Ehkä Lappee koetaan kaupungin nimistössä neutraalimmaksi nimeksi kuin

Maria, joka assosioituu kirkon myötä neitsyt Mariaan.

City-nimitys nojaa suulliseen kansanperinteeseen. Lappeenrannan nuoriso

ryhtyi käyttämään sitä 1960-luvun loppupuolella kun Lappeenrannan

ydinkeskusta rakennettiin nykyiseen muotoonsa.

Näin tutkimus tehtiin

• Tutkimustoimisto MC-Info Oy selvitti Etelä-Saimaan toimeksiannosta

Lappeenrannan aikuisväestön (15-75-vuotiaat) suhtautumista Lappeen

keskusta-alueen uuteen nimeen.

• Puhelimitse haastateltiin 300 ihmistä. He edustavat kaupungin asukkaita

sukupuolen ja iän mukaan.

• Haastattelut tehtiin marraskuun lopulla.

• Tulosten %-osuuksien luottamusväli on enimmillään 5,7 %-yksikköä suuntaan

tai toiseen.

• Kaupunkilaisilta kysyttiin: Mikä mielestänne pitäisi antaa nimeksi

Lappeenrannan keskusta-alueelle eli niin sanotun cityn ja Lappeen Marian

kirkon väliselle alueelle.

• Tutkimuksen ensimmäinen osa julkistettiin 24.12. Siinä selviteltiin

lappeenrantalaisten mielipiteitä kuntaliitoksista.

Kuvateksti

Lappeen Marian kirkko hallitsee maisemaa Lappeenrannan ydinkeskustaan

mahdollisesti tulevalla aukiolla, joka nyt on pääasiassa parkkipaikka.

PEKKA HÖLKKI

Kirjoittaja:
Leena Sallinen