Neuvoloissa on liian vähän lääkäreitä ja terveydenhoitajia

• Kiire on tuttua myös Etelä-Karjalan neuvoloissa.

KAISA JUNTUNEN

LÄÄKÄREITÄ on riittävästi vain joka kymmenennessä lastenneuvolassa. Äitiysneuvoloissa on parempi tilanne, mutta niistäkin vain joka kolmannessa on lääkäreitä tarpeeksi.

Terveydenhoitajista ei ole aivan yhtä huutava pula, mutta ei heitäkään ole suositusten mukainen määrä kuin kahdessa viidestä terveyskeskuksesta.

Henkilökuntapulan ja alituisen kiireen vuoksi erityistä tukea kaipaavat perheet jäävät helposti ilman tarvitsemaansa apua. Lyhyen vastaanoton aikana voi jäädä huomaamatta esimerkiksi riskiraskaus, vanhemmuuteen liittyvät pulmat tai lapsen psykososiaaliset ongelmat. Erityistukea kaipaavia lapsia on kymmenestä kolmeenkymmeneen prosenttiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti keskiviikkona ensimmäisen valtakunnallisen selvityksen neuvolatyöstä. Sen mukaan äitiys- ja lastenneuvolajärjestelmä on yhä toimiva, mutta erot palveluissa ovat suuria kuntien välillä.

KIIREEN TUNNE on tuttua lappeenrantalaiselle äitiysneuvolalääkäri Marjo Partaselle. Jokaista asiakasta kohden varattu viisitoista minuuttia riittää silloin, kun kyseessä on normaaliraskaus ja selkeä tapaus.

– Mutta asiakkailla on entistä enemmän mielenterveys- ja sosiaalisia ongelmia, joiden selvittämiseen tarvittaisiin selvästi enemmän aikaa, Partanen toteaa.

Voisalmen äitiysneuvolan terveydenhoitaja Tiina Koivisto kokee, että hänellä on tarpeeksi aikaa asiakkailleen normaalitilanteessa, mutta asiat ovat toisin, jos kollega sairastuu. Koska sairaslomasijaisia ei ole mahdollista saada, sairastajan työt kaatuvat muiden niskaan.

Savitaipaleen neuvoloissa on sama ongelma, joka vaivaa monia pikkupaikkakuntia. Koska vauvoja syntyy niin vähän, terveydenhoitajat ovat saaneet hoitaakseen neuvolatyön ohella monia muita hommia.

– Asiakkaita kismittää eniten se, kun meitä ei tahdo saada kiinni, sanoo Savitaipaleen äitiysneuvolan terveydenhoitaja Pirjo Alaoutinen.

Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeilla vuonna 2004. Vastaajia oli 1 922 ja heidän joukossaan oli terveyskeskusten johtavia viranhaltijoilta, neuvolalääkäreitä ja terveydenhoitajia.

MAAKUNTA SIVU 5

Kuvateksti

Ensimmäistä lastaan odottava lappeenrantalainen Sanna Lento-Kemppi (oik.) on saanut mielestään ruhtinaallisesti aikaa terveydenhoitaja Tiina Koivistolta.

PEKKA HÖLKKI

Kirjoittaja:
Kaisa Juntunen