Categories
Artikkelit

Rajaliikenne kuormittaa rankasti Kaakkois-Suomen teitä

Yli 2 000 kuorma-autoa jyrää Kaakkois-Suomen teillä kohti rajaa tai rajalta vuoden jokaisena päivänä ja yönä. Kuutostielle tai Kuutostieltä ajaa lähes joka minuutti yksi raskaan liikenteen yksikkö, joka on menossa rajalle tai sieltä tulossa.

MATTI SAARELA

KAAKKOIS-SUOMEN rajavartioston tilasto liikennesuoritteista rajalla kertoo

miksi Kuutostie on nykyisin rekkaliikenteen ruuhkauttama. Nuijamaan,

Imatran, Uukuniemen, Niiralan ja Parikkala raja-asemien kautta kulki viime

vuonna raskaan liikenteen ajoneuvo yli 400 000 kertaa.

Jos raskas liikenne jakautuisi tasaisesti vuoden jokaiselle vuorokaudelle,

rajalta Kuutostielle tai Kuutostien kautta rajalle ajaa joka päivä 1154

kuorma- ja linja-autoa. Se tekee 48 raskasta ajoneuvoa tunnissa eli melkein

joka minuutti jompaankumpaan suuntaan tietä on menossa yksi raskaan

liikenteen yksikkö.

Myös Vaalimaan raja-asemalla rajan ylittää lähes 400 000 raskasta ajoneuvoa

vuodessa. Se kuormittaa valtatie seitsemää lähes yhtä suurella

liikennekuormalla kuin Etelä-Karjalan ja Niiralan raja-asemat Kuutostietä

yhteensä.

RASKAAN liikenteen ajoneuvojen määrät ovat myös edelleen kasvussa.

Esimerkiksi Imatralla raja-aseman kautta Suomeen ajaneiden kuorma-autojen

osuus kasvoi 32 prosentilla. Vaalimalla saapuvien yksiköiden määrä kasvoi

13,3 prosentilla ja Nuijamaalla 19,7 prosentilla.

Venäjälle Vaalimaan kautta ajaneiden kuorma-autojen osuus kasvoi 23,6

prosentilla. Nuijamaalla lähtevän kuorma-autoliikenteen yksikkömäärien

kasvu oli 11,1 prosenttia ja Imatralla 3,2 prosenttia.

Luvuissa näkyvät Venäjälle menevien kauttakuljetusten eli niin kutsutun

transitoliikenteen voimakas kasvu. Kauttakuljetusten nopean kasvun

puolestaan selittää lähes kokonaan uusien autojen kuljettaminen Suomen

satamista Venäjälle.

TULLIN vuoden 2005 tilastot valmistuvat vasta helmikuussa. Kuitenkin

autojen transitokuljetukset olivat kasvaneet vuonna 2005 kolmen

neljänneksen aikana eli syyskuun lopun mennessä 84 prosentilla. Kuutostietä

loputtoman pitkänä letkana edes takaisin jyräävien autonkuljetusrekkojen

jono on siis tunnistettavissa pian ilmestyvissä tullin vuositilastoissa.

TURISTIBUSSIEN kuljettajat ovat viime vuonna etsineet ilmiselvästi

vaihtoehtoisia reittejä Vaalimaan pahoin ruuhkautuneelle raja-asemalle.

Linja-autojen määrä Vaalimaalla väheni parilla kymmenellä prosentilla.

Se vaihtoehtoinen reitti kulkee nyt Imatran raja-aseman kautta, jossa

Suomeen saapuneiden linja-autojen määrä lisääntyi 106 prosentilla ja

Suomesta lähtevien bussien määrä lisääntyi sekin lähes 65 prosentilla.

Henkilöautojen kuljettajien käyttäytymisessä tapahtui tilastojen perustella

samanlainen muutos. Vaalimalla henkilöautojen määrä jopa väheni, kun

Imatran raja-asemalla lähtevän henkilöautoliikenteen määrä kasvoi yli

kahdeksalla prosentilla.

IHMISET ylittivät itärajan kumpaankin suutaan viime vuonna lähes kolme

miljoonaa kertaa. Henkilöliikenne kasvoi kuitenkin paljon hitaammin kuin

rajan yli Venäjälle vyöryvä tavaravirta.

Esimerkiksi Nuijamaalla sekä maahan saapuvien että maasta lähtevien

matkustajien määrät jopa laskivat muutamilla prosenteilla. Suurimmat

kasvuluvut kirjasi myös henkilöliikenteessä Imatran raja-asema.

Metsäteollisuuden pitkään jatkunut työtaistelu on todennäköisesti suurin

syy siihen, että tavaran tuonti Suomeen väheni. Vainikkalan kautta Suomeen

tuotavien tavaroiden tonnit vähenivät 6,5 prosenttia. Sen sijaan Imatralla

myös tuonnin määrät kasvoivat myös tonneissa mitattuna peräti 18

prosentilla. Tonneissa mitattuna Vainikkala ja Imatra ovat rautatien

rajanylityspaikkoina ylivoimaisesti suurimat raja-asemat.

TRANSITOVIENTI Imatran kautta kasvoi tonneissa mitattuna 36,6 prosentilla.

Sen sijaan kauttakuljetukset Venäjältä kolmansiin maihin vähenivät kaikilla

Etelä-Karjalan raja-asemilla. Myös Vainikkalan raja-asemalla, jonka kautta

suurin osa transitotuonnista kulkee, tuonnin tonnimäärä väheni lähes 14

prosentilla. Imatran ja Niiralan kautta tapahtuva kauttakuljetus loppui

viime vuonna lähes kokonaan.

Kuvateksti

Rajavartioston tilasto liikennesuoritteista raja-asemilla antaa pätevän

selityksen sille, miksi Kuutostietä jyrää yötä päivää kuorma-autojen

loppumattomalta näyttävä jono.

MIKA STRANDÉN

Kirjoittaja:
Matti Saarela