Categories
Artikkelit

Selvitysmies esittää terveyspiiriksi maakunnan kattavaa kuntayhtymää

• Jos kaikki Etelä-Karjalan kunnat lähtisivät mukaan täydellä paketilla, kuntien budjetista 70 prosenttia kulkisi terveyspiirin tai koulutuskuntayhtymän kautta.

ANNE KOTIHARJU

SELVITYSMIES Markku Pekurinen Stakesista esittää juuri valmistuneessa loppuraportissaan terveyspiirin hallintomalliksi koko maakunnan kattavaa kuntayhtymää.

Etelä-Karjalan terveyspiiri huolehtisi alueen terveydenhuollosta, vanhustenpalveluista sekä muun muassa mielenterveystyöstä, päihdehuollosta ja vammaispalveluista. Terveyspiiri voisi kattaa myös kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut.

Tavoitteena on, että kaikki kunnat järjestävät alusta alkaen piirin toimialaan kuuluvat palvelut terveyspiirin kautta. Jos tämä ei onnistu, voivat kunnat tulla mukaan asteittain ja laajentaa piiriltä hankittavien palvelujen valikoimaa kunnan kannalta luontevimmassa aikataulussa.

Jos kuntayhtymän perustaminen osoittautuu liian hitaaksi, terveyspiirin toiminta voi alkaa laajentamalla nykyisen Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin toimialaa. Piirin perussopimus muuttuisi ja nimeksi tulisi Etelä-Karjalan terveyspiiri.

MAAKUNTAJOHTAJA Timo Puttonen kertoo, että kunnat ottavat kantaa loppuraporttiin tammikuun loppuun mennessä. Terveyspiiriasia pitää saada mukaan ministeriöön menevään maakunnan linjaukseen kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta helmikuun puoliväliin mennessä.

– Jos kaikki kunnat lähtisivät mukaan täydellä paketilla, tarkoittaisi se, että kuntien budjetista 70 prosenttia kulkisi terveyspiirin tai koulutuskuntayhtymän kautta. Eli aika pitkälle menevää yhteistyötä tämä jo olisi, korostaa Puttonen.

Jos kunnat päättävät perustaa terveyspiirin, kestää sen toteuttamisprosessi kolmesta viiteen vuotta. Terveyspiirissä kunnan roolina on olla palvelujen tilaaja. Kunnat laativat itselleen hyvinvointisuunnitelman, jossa arvioivat vuotuisen palvelutarpeensa.

ASIAKKAIDEN valintamahdollisuudet parantuisivat terveyspiirissä. Maakunnassa kaikki terveyspiirin peruspalvelut olisivat kaikkien käytettävissä riippumatta asuinkunnasta.

Pekurinen uskoo, että kunnilla on paineita tulla mukaan.

– Kunnat joutuvat nyt hyvin pian joka tapauksessa ratkaisemaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä, miten kuntien vastuulle jääviä toimintoja kehitetään. Lisäksi väestön ikääntymistä ei voi välttää. Työvoiman saatavuuskysymyskin muuttuu hankalammaksi. Terveyspiiri olisi yksi ratkaisumalli näihin ongelmiin.

KUNNILLA SÄILYY vahva vaikutusvalta siihen, mitä palveluja kunnassa jatkossa tarjotaan.

Ehdotettu kuntarahoitusmalli taas Pekurisen mukaan parantaa menojen ennakoitavuutta. Jokainen kunta maksaa palvelujen käytöstä todellisten kustannusten mukaan muutaman vuoden tasausjakson aikana.

MAAKUNTA SIVU 5

Selvitysmiehen esityksiä

Terveyspiiri järjestää, tuottaa ja tilaa palveluja, kunta toimii palvelujen tilaajana.

Palvelut muodostuvat jokaisessa kunnassa olevista lähipalveluista, alueellisista palveluista ja yhteisistä palveluista.

Toiminnot organisoidaan elämänkaarimallin mukaan: lapsiperheiden, työikäisten, vanhusten, hyvinvointipalvelut ja tukipalvelut.

Kuntayhtymän ylin elin on kuntayhtymäkokous.

Piiriä johtaa toimitusjohtaja, palvelualueilla on palvelujohtaja.

Palveluja antava henkilökunta koko maakunnassa on terveyspiirin palveluksessa. Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju