Categories
Artikkelit

Teemuaho nousi kolmanneksi suurimmaksi tilitoimistoksi

Lappeenrantalaisen Teemuaho Yhtiöt Oy-konsernin liiketoiminta on viime vuosina laajentunut voimakkaasti sekä sisäisen kasvun että yritysostojen kautta.

MARTTI HYTTI

KONSERNIN tilitoimistoketju kattaa tällä hetkellä kymmenen kaupunkia. Ketju

on työntekijämäärältään Suomen kolmanneksi suurin. Esimerkiksi viime vuonna

yritys osti neljä tilitoimistoa. Yritysostot ovat jatkuneet tänäkin vuonna.

Heinolan Tilikeskus siirtyi ketjuun tammikuun alussa.

Teemuaho Yhtiöt Oy·-konserni on viime vuosina kasvanut keskimäärin noin 20

prosenttia. Yrityksen viime vuoden liikevaihto oli 7,05 miljoonaa euroa,

jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 23,6 prosenttia.

Tilitoimistoliiketoiminnasta kertyi liikevaihtoa 5,5 miljoonaa euroa, jossa

oli kasvua 37 prosenttia. Ohjelmistoliiketoiminta oli 1,6 miljoonaa euroa,

joka supistui hiukan.

Konsernin toimitusjohtaja Teemu Aho korostaa, että kasvu on ollut myös

kannattavaa.

­·Konsernin liikevoitto kohosi 1,4 miljoonaan euroon, jossa oli kasvua 23,6

prosenttia. Oman pääoman tuottoprosentti oli puolestaan 25,9 ja

omavaraisuusaste 78,9 prosenttia.

Aho vakuuttaa, että yritys pyrkii lähivuosinakin kannattavaan kasvuun.

­·Tavoitteenamme on nousta maamme toiseksi suurimmaksi

tilitoimistoketjuksi. Haemme kasvua sekä yritysostoilla että toiminnan

laajentamisella. Suurimmaksi emme pyri, emmekä haaveile. Haastajan osa on

meille paras vaihtoehto.

Konserni tähtää hänen mukaansa kuluvana vuonna 8,4 miljoonan euron

liikevaihtoon, jossa on kasvua viime vuodesta noin 18 prosenttia.

­·Meillä on menossa tällä hetkellä niin sanottu tusinaprojekti. Tavoitteena

on laajentaa ketju vuoteen 2008 mennessä 12 yksikköön, joissa kussakin on

vähintään 12 työntekijää.

TILITOIMISTOALAN kasvua vauhdittaa hänen mukaansa lähivuosina verkkolaskutus.

­·Verkkolaskutus on alkanut yleistyä suurissa yrityksissä. Sen sijaan

esimerkiksi meidän pk-yritysasiakkaistamme alle kymmenen prosenttia on

ottanut verkkolaskutuksen käyttöön. Verkkolaskutuksessa on läpimurto

odotettavissa parin vuoden sisällä.

Aho ennustaa, että viiden vuoden kuluessa verkkolaskutus on käytössä joka

toisessa yrityksessä.

­·Verkko- eli sähköisen laskutuksen yleistymistä edistää osaltaan se, että

valtionhallinnossa aletaan siirtyä verkkolaskutukseen ensi vuonna. Se

helpottaa osaltaan yritysten maksuliikennettä valtionhallinnon suuntaan.

Toinen asia, joka lisää merkittävästi tilitoimistojen työtä, on hänen

mukaansa keskisuurten yritysten taloushallintojen ulkoistus.

­·Yhä useammat yritykset haluavat siirtää taloushallinnon hoidon joko

kokonaan tai osittain tilitoimistoille, joilla on alan erikoisosaamista.

Näin yritys voi keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Teemuahon tilitoimistoketju hoitaa hänen mukaansa yli 50 keskisuuren tai

suuren yrityksen taloushallinnon.

­·Taloushallinnon ulkoistukset antavat tilitoimistolle merkittävästi työtä.

Yksittäin vuosisopimus saattaa olla yli 100 000 euroa.

KASVU vaatii Ahon mukaan panostuksia henkilöstöön ja organisaatioon.

­·Vahvistamme organisaatiotamme kesäkuun alusta siten, että kauppatieteiden

maisteri Kristiina Timperistä tulee tilitoimistoketjumme, Teemuaho Oy:n,

toimitusjohtaja.

Teemu Aho jatkaa konsernin ja ohjelmistoryhmän, Navita Solutions Oy:n

toimitusjohtajana. Hän vetää myös tusinaprojektia.

Kristiina Timperi, 41, on työskennellyt Teemuaho Oy:ssä vuodesta 1987

lähtien. Tätä ennen hän valmistui ylioppilasmerkonomiksi Lappeenrannan

kauppaoppilaitoksesta. Työuran välillä hän oli opiskeluvapaalla ja suoritti

kauppatieteiden maisterin tutkinnon Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Lisäksi hän on suorittanut kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinnon (KLT)

Tili-instituuttisäätiössä. Tällä hetkellä hän on Lappeenrannan

tilitoimiston toimistopäällikkö.

Konsernin palkkalistoilla oli vuoden vaihteessa noin 130 työntekijää.

Lappeenrannan pääkonttorissa työskentelee 30 henkeä.

PEKKA HÖLKKI

Kuvateksti

Toimitusjohtaja Teemu Aho ja toimistopäällikkö Kristiina Timperi

esittelivät Teemuaho Yhtiöt Oy-konsernin tilinpäätöstä ja tulevaisuuden

suunnitelmia.

Kirjoittaja:
Martti Hytti