Simpelejärven hoitokalastus jatkuu

PÄIVI VENTOPARIKKALA. Simpelejärvi siistiksi -hankkeen hankevetäjä Johanna L

PÄIVI VENTO

PARIKKALA. Simpelejärvi siistiksi -hankkeen hankevetäjä Johanna Laari ottaa parhaillaan ensimmäistä kierrosta vesinäytteitä Simpelejärveen laskevista ojista. Vesinäytteiden ottaminen ja analysointi on yksi osa vuoden alusta alkanutta hanketta.

– Tämän ympäristöhankkeen ensimmäisen osion aikana selvitetään Simpelejärveen ja Kivijärveen tulevien ravinteiden alkuperää, pyritään ehkäisemään ravinteiden pääsyä järviin sekä hoitamaan järviä hoitokalastuksen ja veden vaihtuvuutta lisäävien niittojen avulla, Johanna Laari selvittää.

Hankkeen ensimmäinen konkreettinen toimenpide oli kuun alussa suoritetut hoitokalastukset Järvenpään alueelta ja Kaukolasta.

Hankejohtaja Taisto Huotari kertoo Järvenpäästä kolmella nuottauksella nousseen noin 4 000 kiloa kalaa, josta 100 kiloa oli särkeä, 15 kuhaa, 40 muikkua ja loput kuoretta.

KESÄLLÄ HOITOKALASTUS jatkuu parin rysän ja 70 katiskan voimin. Rysät tulevat Kirkkolahteen ja Nuppuluotoon, kolmas ehkä Kusturkinsalmeen.

– Katiskapyynti tapahtuu etupäässä Tullinsalmen yläpuolisesta vesistöstä. Osakaskunnat hoitavat rysä- ja katiskakalastuksen, Taisto Huotari kertoo.

Huotari kokoaa saalistiedot ja toimittaa ne Laarille, joka huolehtii virallisesta saaliskirjanpidosta. Hoitokalastus jatkuu ensi vuonna Tullisalmen alapuolella ja Kivijärvessä.

Vesinäytteitä otetaan yli kahdestakymmenestä ojapisteestä. Kustakin kohteesta Johanna Laari ottaa kevät- , kesä- ja syksynäytteen. Lisäksi otetaan järvinäytteitä sekä Simpeleestä että Kivijärvestä.

Hän ottaa näytteitä myös Metsähallituksen projektin tiimoilta Siikalahdella. Metsähallituksen hankkeen tavoite on yhtenevä Simpelejärvi siistiksi -hankkeen kanssa, se tähtää Siikalahteen valuvan kiintoaineen ja ravinteiden vähentämiseen.

JÄRVIKASVILLISUUDEN niitolla halutaan edistää vedenvaihtumista. Osakaskunnat saavat ehdottaa tärkeinä pitämiään kohteita.

– Luontoarvot selvitetään ehdottomasti asiantuntijoiden kanssa ennen toimenpiteistä päättämistä, Johanna Laari painottaa.

PÄIVI VENTO

Kuvateksti

Vesinäytteet vaativat aina kolme pullollista vettä. Johanna Laari on aloittanut kevätkierroksen ojilla.

Kirjoittaja:
Päivi Vento