Imatrankosken asema keskuksena saa myös kovaa kritiikkiä Imatralla

PETTERI VÄRTÖIMATRA. Yhdyskuntasuunnittelun tavoite on toteutunut Imatralla.

PETTERI VÄRTÖ

IMATRA. Yhdyskuntasuunnittelun tavoite on toteutunut Imatralla. Kolme neljästä imatralaisesta mieltää, että kaupungin kaupallinen keskus siirtyi Imatrankoskelle viime syksynä avatun uuden liikekeskuksen myötä. Viidesosa kaupunkilaisista on asiasta toistaiseksi eri mieltä.

Imatralaisten käsitys kotikaupunkinsa kaupallisesta painopisteestä ilmenee Etelä-Saimaan kyselytutkimuksesta, jossa reilulta 300 yli 15-vuotiaalta kaupunkilaiselta tiedusteltiin mielipidettä Koskentorista. Kysely tehtiin 10.-11. huhtikuuta. Sen virhemarginaali on 5,7 prosenttia.

Koskentorin merkitykseen Imatran kaupallisen keskuksen siirtäjänä eivät kyselyn mukaan usko miehet, yli 65-vuotiaat, johtotasoon kuuluvat eivätkä eläkeläiset. Ikääntyneiden mielipide on yllättävä, sillä arkipäivinä juuri heidän osuutensa liikekeskuksessa hengailijoina korostuu.

– Imatran asukasrakenteessa ikääntyneiden osuus on suuri, mikä sekä näkyy Imatrankosken katukuvassa että osaltaan selittää Koskentorin viikon muotoutumista, Imatran kaupunkikeskustat ry Imitsin toiminnanjohtaja Mari Haaparanta sanoo.

IMATRALAISET ovat kyselytutkimuksen mukaan sangen yksimielisiä Imatrankosken asemasta kaupungin nykyisenä kaupallisena keskuksena. Uusi liikekeskus ja sen myötä korostunut Imatrankosken asema kerää kuitenkin myös kritiikkiä osakseen.

Kyselyn vapaassa kommentointiosuudessa Koskentoria pidettiin kehujen ohella kalliina, matkailijoille tehtynä ja palveluidensa osalta yksipuolisena kokonaisuutena. Kauppojen keskittämistä yhteen paikkaan sekä kiitettiin että moitittiin.

Kyselyyn vastanneiden asuinkaupunginosat eivät käy ilmi tutkimuksesta. On kuitenkin varsin todennäköistä, että kovin kritiikki tuli muualta kuin Imatrankoskelta. Suunnittelusta vastaavat ymmärtävät kritiikin, mutta näkevät myös muiden keskusten tulevaisuuden valoisana.

– Vuoksenniskan Torikadun katutilan parantaminen on ollut esillä jo pitkään. Se jäi aiemmin kesken, koska suunniteltua järjestelyä vastustettiin, mutta pitää ottaa uudestaan esille, Imatran kaupungin kaavoitusyksikön päällikkö liikenneinsinööri Erkki Pekkarinen kertoo.

LIIKENNEINSINÖÖRI Erkki Pekkarinen on samalla kuitenkin tyytyväinen, että Imatrankoskella tehdyt toimenpiteet ovat osoittautuneet toimiviksi. Tyytyväisyyttä huokuu luonnollisesti myös 90 prosenttia Koskentorin yrittäjistä palveleva Imitsi.

– Koskentorin avajaisten jälkeen Imatrankoskella on ollut huomattavasti vilkkaampaa. Katukuvassa kävelijöiden määrä on lisääntynyt ja se näkyy varmasti myös kaupoissa, toiminnanjohtaja Mari Haaparanta sanoo.

Hänen mukaansa liikekeskuksen yrittäjät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä liikepaikkaan. Viikolla asiakkaita voisi olla enemmän, mutta viikonloput, jolloin venäläisiä ostosmatkailijoita on paljon, ovat vilkkaita, Haaparanta ynnää yrittäjien näkemyksiä.

Haaparanta kertoo, että kateellisia puheita Imatran muista kaupunkikeskustoista ei ole kantautunut ainakaan hänen korviinsa. Lisäksi hän uskoo, että muiden keskusten kehittäminen toimii myös Imatrankosken hyväksi.

ES-ARKISTO/MARLEENA LIIKKANEN

Kuvateksti

Uusi liikekeskus on tehnyt Imatrankoskesta Imatran kaupallisen keskuksen. Keskuksen merkitys ymmärretään, mutta se herättää kaupungissa myös vastustusta.

Kirjoittaja:
Petteri Värtö