Categories
Artikkelit

Museovirasto harkitsee Hinkkasen talon suojelua lailla

Purkulupaa odottava kiinteistö on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä. Museovirasto sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskus vastustavat purkuluvan myöntämistä ja katsovat, että purkamisen mahdollistava kaava on vanhentunut.