Categories
Artikkelit

Viisumiton henkilökunta vain laivalla kanavan vuokra-alueelle

Saimaan kanavan vuokra-alueen työntekijät pääsevät Nuijamaan ja Pällin raja-aseman kautta toistaisek

Saimaan kanavan vuokra-alueen työntekijät pääsevät Nuijamaan ja Pällin raja-aseman kautta toistaiseksi vain passilla ja viisumilla. Venäjä ei ole vielä vahvistanut uuden raja-aseman valtiosopimusta, joka takaa henkilöstölle kulkuluvan tietä pitkin entiseen tapaan.

ILPO LESKINEN

NUIJAMAAN JA VENÄJÄN Pällin uusien rajanylityspaikkojen avaaminen on hankaloittanut Saimaan kanavan vuokra-alueella työskentelevien kulkemista. Passittomat ja viisumittomat työntekijät eivät voi toistaiseksi käyttää työmatkoillaan Nuijamaan ja Pällin välistä uutta tietä.

Viisumittomille sulkumestareille, luotseille ja huoltohenkilöstölle on järjestetty laivakuljetus Nuijamaan satamasta Pällin sululle, jotta he pääsevät normaalisti töihin vuokra-alueelle.

Yhteysalus on ollut käytössä muutaman viikon, kun uusi rajanylityspaikka avattiin. Suurimmalla osalla työntekijöistä ei ole passia ja viisumia.

LAIVAKULJETUKSIA järjestetään tilapäisesti, mutta kuljetusten päättymisaika ei ole tiedossa. Näin kertoo toimistopäällikkö Ossi Häärä Saimaan kanavan hoitokunnasta.

­·Uuden rajanylityspaikan valtiosopimukseen on kirjattu, että kanavan työntekijöiden kulku järjestetään kulkuluvalla. He eivät vastedes tarvitse passia ja viisumia.

Venäjän ei ole Häärän mukaan vielä vahvistanut uutta valtiosopimusta. Aikataulusta ei ole mitään tietoa. Valtiosopimus on lausuntokierroksella Venäjän eri ministeriöissä.

VUOKRA-ALUEEN työntekijöille on Häärän mukaan luvattu kulkulupa entiseen tapaan. Hän arvioi asian ratkeavan muutamassa viikossa.

­·Venäjän suurlähetystön kakkosmies on luvannut kiirehtiä asian käsittelyä.

­·Aiempaan käytäntöön palataan, kunhan Venäjällä saadaan sisäiset paperit järjestykseen.

ALUSKULJETUKSISTA tulee ylimääräisiä kustannuksia.

Haitta jää Häärän mukaan melko pieneksi, jos valtiosopimus hyväksytään nopeasti. Asia muuttuu toiseksi, jos päätös viivästyy.

­·Kyselemme jatkuvasti, milloin kulkuluvat saadaan. Venäjä on suuri maa, joten päätös kestää oman aikansa, Häärä sanoo.

JUUSTILAN SULULLA (Brusnitshnoje) työskentelee sulkumestareita kolmessa vuorossa. Vuokra-alueella työskentelee myös kanavan kunnossapito- ja huoltohenkilöstöä.

Saimaan kanavan luotsit ottavat Juustilan sululla vastaan Viipurinlahdelta kanavalle saapuvat alukset sekä luovuttavat Juustilassa kanavaa alas menevät alukset venäläiselle luotsille.

VUOKRA-ALUEEN henkilökunnalle tilapäinen järjestely tietää seitsemän kilometrin edestakaista laivamatkaa työpäivinä. Pällin sululta työntekijät kuljetetaan työpaikalleen autolla.

Yhteysalus tekee Nuijamaan ja Pällin välillä 6­12 edestakaista matkaa vuorokaudessa. Käyttöteknikko Eelis Voutilainen Merenkulkulaitoksesta kertoo, että matka kestää 15­-20 minuuttia hyvällä säällä. Yöllä sumu hidastaa matkaa.

Nykyisellä aluksella voidaan liikennöidä vain sulan veden aikana. Ensijäät tulevat kanavalle marraskuussa.

Yhteysalus kulkee vuorokauden ympäri, joten kuljetuksessa on kolmivuorotyö. Kuljetusta hoitamaan on siirretty muista töistä neljä miestä, jotka ovat hinaajan kuljettajia ja väylänhoitajia.

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen