Categories
Artikkelit

Kaira poraa Rautjärveä, Ruokolahtea ja Parikkalaa

Poski-projektin maaperätutkimukset kartoittavat sora- ja hiekkavaroja sekä pohjavesioloja.

ILPO LESKINEN

ETELÄ-KARJALAN pohjoispäässä tehdään maaperäkairauksia. Kaira kiertyy Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan maaperään. Suurin osa tutkimuskohteista sijaitsee metsäisillä harjualueilla sekä Ensimmäisellä ja Toisella Salpausselällä.

Tutkimukset liittyvät pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista käsittelevän Poski-projektiin. Se alkoi vuonna 2004. Tarkoitus on saada tarkka kuva sora- ja hiekkavarojen määrästä ja laadusta sekä pohjavesioloista.

GEOLOGIAN tutkimuskeskus tekee maaperän sora- ja hiekkavarojen inventointia. Maastokartoitus on jo päättynyt, mutta tarkentavat tutkimukset jatkuvat.

Pohjavesitutkimuksista vastaa Kaakkois-Suomen ympäristökeskus. Maastokartoitus on saatu tehtyä koko maakunnasta. Nyt jatkuvat tarkentavat tutkimukset, joihin Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan kairaukset liittyvät. Joihinkin paikkoihin asennetaan pohjavesiputki, josta myöhemmin otetaan vesinäyte vedenlaadun selvittämiseksi.

Maaperän raekoostumuksen varmistamiseksi kairauskohteilta otetaan myös maaperänäytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Maastotöitä varten on kysytty maanomistajan tai alueen haltijan lupa.

TÄMÄN SYKSYN kairaukset ovat viimeiset Poski-projektiin liittyvät maastotutkimukset. Ensi keväänä projektin tuloksista kootaan loppuraportti.

Poski on koko Etelä-Karjalan kattava tutkimus- ja kehittämishanke, jonka hallinnoijana on Imatran seudun kehitysyhtiö.

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen