LTY:n panos suomalaisessa tieteessä kasvaa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston suhteellinen osuus tohtoritutkinnoista on kasvanut. Kansainvälisten tieteellisten julkaisujen määrä on lisääntynyt kärkipään tahtia Suomessa.

ILPO LESKINEN

LAPPEENRANNAN teknillinen yliopisto on menestynyt hyvin Jyväskylän yliopiston tekemässä tuoreessa vertailussa. Niin jatkotutkintojen määrä, rahoitus kuin tieteellisten julkaisujen määrä ovat kasvaneet.

Selvityksessä on vertailtu Suomen yliopiston tutkintokoulutuksen ja tutkimuksen rahoituksia sekä tuloksia. Selvityksessä on verrattu keskenään vuosien 2000–2004 ja 2002–2006 tilannetta.

KANSAINVÄLISTEN tieteellisten julkaisujen määrä on lisääntynyt LTY:ssä 37,6 prosenttia, joka on tutkimuksessa kärkipään lukemia. Julkaisujen suhteellinen osuus on noussut 0,9 prosentista 1,2 prosenttiin.

LTY:n perus- ja kokonaisrahoitus ovat kasvaneet viidenneksen, perustutkintojen määrä 12,3 prosentilla ja jatkotutkintojen määrä lähes 23 prosentilla.

LTY:n suhteellinen osuus tohtoritutkinnoista on kasvanut 1,8 prosentista vuosien 2,1 prosenttiin.

REHTORI Markku Lukka sanoo, että LTY:n osuus Suomen yliopistolaitoksen tuloksista on selvästi kasvanut viime vuosina.

– Kauppatieteen yksikkö on edelleen tehokkain kauppatieteellinen yksikkö.

– Tämäntyyppisissä vertailuissa LTY on aina pärjännyt hyvin, ja tulokset ovat koko ajan parantuneet. Pärjäämme kilpailussa hyvin verrattuna saman alan yksiköihin.

YLIOPISTOJEN vertailut ovat Lukan mukaan lisääntymässä ja merkitys kasvamassa. Vertailuissa saatu myönteinen julkisuus on tärkeää.

– Aina on tärkeää, millaista julkisuutta yliopisto saa.

Suomessa huomio kiinnittyy usein vain suuriin yliopistoihin. LTY saa Lukan mielestä edelleen painoarvoonsa nähden liian vähän huomiota.

– Meidän toimintamme on oleellisesti parempaa kuin mitä valtakunnan tasolla julkisesti yleensä tiedetään.

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen