Categories
Artikkelit

Sosiaalitoimi ei pysy raameissa ilman rajuja supistuksia

Valtuusto moitti viime vuoden ylityksistä, mutta myös tämän vuoden budjetti on jo ylittynyt reilusti. Lautakunta hyväksyi toimenpiteitä ostopalvelumenojen hillitsemiseksi.

URPO LAANINEN

LAPPEENRANNAN kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ei pysy tänäkään vuonna budjettiraameissa. Valtuusto moitti maanantaina viime vuoden 3,7 miljoonan euron ylityksistä, mutta myös tämän vuoden budjetti on jo ylittynyt reilusti.

Sosiaali- ja terveystoimen budjetti on kaksi miljoonaa euroa pienempi kuin viime vuoden menot.

Vt. toimialajohtaja Virpi Kölhi sanoo, että toiminnan tehostaminen ja kustannusten karsiminen on mahdotonta ilman kovia toimenpiteitä. Niitä voisivat olla esimerkiksi henkilöstön lomauttaminen tai toimipaikkojen sulkeminen.

– Kun ottaa huomioon kustannuskehityksen, ei ole mitään realistisia mahdollisuuksia tuottaa palveluja kahta miljoonaa edullisemmin kuin viime vuonna.

KÖLHI toteaa, että vanhustenpalveluja on lisätty ihan valitun strategian ja palvelutarpeen kasvun mukaisesti. Lastensuojelun tarve on myös kasvanut, eikä kaupunki ole voinut vaikuttaa siihen mitenkään.

Hänen mukaansa sosiaali- ja terveystoimi etsii ja työstää koko ajan toimenpiteitä menojen kasvun hillitsemiseksi, mutta niiden vaikutus näkyy usein vasta viiveellä.

OSTOPALVELUMENOJEN hillitsemiseksi sosiaali- ja terveyslautakunta listasi eilisiltana monia toimenpiteitä. Joidenkin vaikutus on pieni ja joidenkin suurempi.

Toimialajohtaja Kölhi sanoo, että maksusitoumus-, sijoitus- ja palveluasumispaikkojen myöntämispäätökset ovat taloudellisesti merkittäviä ratkaisuja. Lautakunta päätti, että niitä tarkastellaan entistä kriittisemmin ja mietitään myös vaihtoehtoisia toimenpiteitä.

Listalla ovat myös mielenterveyspotilaiden asiakasmaksujen tarkistaminen, vaihtoehtoisten kevyempien toimintamallien etsiminen palvelukotiasumiselle päihdehuollossa, kotihoidon asiakkaiden lääkkeenjaon siirtäminen apteekkien annosjakeluun ja MRSA-potilaiden hoidon kehittäminen.

Kirjoittaja:
Urpo Laaninen