Kuutostien liittymät aikataulussa

Tällä hetkellä Uus-Lavolan läpi kulkeva kiertotieliikenne palaa Helsingintielle ennen koulujen alkua. Lavolan eritasoliittymän paikka näkyy jo maisemassa. Lappeenrannan kaupungin vastuulla olevat työt valmistuvat ennen Kuutostien urakoitsijan valintaa.

ANSSI SILVENNOINEN

LAPPEENRANTA. Lavolan ala-asteen editse on virrannut tänä kesänä enemmän autoja kuin miesmuistiin. Helsingintien länsipään muutostyöt ovat ohjanneet liikennevirran Uus-Lavolan ytimeen ja Lavolan ala-asteen viereen.

Osa koululaisten vanhemmista on ehtinyt huolestua kasvaneen liikennemäärän tuomista uhkista, mutta suunnittelurakennusmestari Antero Miettinen kertoo Lappeenrannan kaupungin varautuneen tilanteeseen ajoissa.

– Viimeksi torstaina oli urakoitsijan kanssa puhetta, että kiertotie poistetaan ennen koulujen alkua. Helsingintie saadaan osittain liikenteen käyttöön. Se on varmistettu. Tavoitteena on, ettei koululaisille tulisi vaaratilanteita ainakaan kiertotieliikenteen vuoksi, Miettinen sanoo.

Helsingintien remontti on edennyt suunnitelmien mukaan. Tulevan Lavolan eritasoliittymän suuntaan kaartuva katu on alkanut hahmottua maisemaan. Miettisen mukaan Helsingintien rakennustyöt ovat jo niin pitkällä, että alkuperäinen valmistumisaikataulu pitää: tie valmistuu elokuun loppuun mennessä.

– Helsingintien työmaalla asennetaan parhaillaan reunakiviä ja valaisimien pylväsanturoita. Sille pätkälle tulee myös kaukolämpölinja, jota asennetaan parhaillaan. Helsingintien varteen rakentuu myös uusi kevyen liikenteen väylä, joka kiinnittyy Merenlahdentien liittymän vieressä olevaan alikulkuun.

Lavolan eritasoliittymän paikka on maastossa näkyvissä. Lähivuosien aikana valmistuvien ramppien suuntaan kurottaa tällä hetkellä korkea hiekkaharjanne, johon kaupungin rakentama Helsingintie päättyy.

– Penkasta eteenpäin se on Kuutostien perusparannukseen kuuluvaa yleistä tietä, jonka rakentaa Tiehallinnon valitsema urakoitsija. Varsinainen eritasoliittymä ei tule aivan niin korkealle, mitä penkka tällä hetkellä antaa ymmärtää, Miettinen kertoo.

Salpausselänkatu on toinen aikataulussaan oleva tiehanke Kuutostien remonttiin liittyen. Tällä hetkellä Salpausselänkadulle ajetaan maata päällysrakenteiksi. Työn on tarkoitus valmistua syyskuun loppuun mennessä.

Tiehallinnon tarjouskysely Kuutostien perusparannushankkeen urakoitsijasta päättyy tämän kuukauden lopussa. Päätös urakoitsijasta on tehtävä pian, sillä Kuutostien parannustyöt välillä Kärki–Mattila on tarkoitus aloittaa vielä tänä syksynä.

– Tarjouksen on voinut jättää koko urakkaosasta, tai erillisinä väleillä Kärki–Mattila ja Mattila–Muukko. Töiden aloittamispäivämäärän ratkaisee viime kädessä urakoitsija, Kaakkois–Suomen tiepiirin johtaja Antti Rinta-Porkkunen kertoo.

– Metsänomistajat ovat vieneet alueilta puut pois, mihin heillä on oikeus. Maanraivaustyöt tulee aloittaa sulan maan aikaan, joten urakoitsija käynnistänee työnsä Kuutostiellä kantojen ja pintamaan poistolla, Rinta-Porkkunen jatkaa.

Miettisen mukaan Kuutostien rakentamisessa on muutamia kohtia, joiden työt täytyy aloittaa heti kuin mahdollista, jotta koko urakka valmistuu suunnitellussa ajassa.

– Koko projektin suurimmat tällaiset kohteet ovat Saimaan kanavan ylittävät sillat, Miettinen kertoo.

Kuutostien ja Viipurintien risteämiskohta on haasteellinen paikka sekä Tiehallinnolle että Lappeenrannan kaupungille. Nykyinen tiestö ei toimi Myllymäen kasvaneiden liikennemäärien kanssa. Miettisen mukaan alueen liikennejärjestelyjen parannustyöt alkavat ensi vuonna.

– Viipurintielle pääsy ja vasemmalle kääntyminen on ollut hankalaa, joten muutoksia tehdään. Tiehallinto tulee vuorostaan alentamaan Viipurintien tasoa Kuutostien siltojen kohdalla. Tarkoituksena on saada siltojen alle riittävä kulkukorkeus.

– Viipurintien liikenne on tällä hetkellä aika vilkasta, joten parannustyöt tulevat olemaan monella tapaa hankalia, Miettinen povaa.

Kirjoittaja:
Anssi Silvennoinen