Categories
Artikkelit

Terveysaseman ulkoistaminen on lääkärikunnan nuorennusleikkaus

Vuokralääkäri ajaa työsuhdeautoa ja puhuu työsuhdekännykkään. Ulkoistetun terveysaseman vuokrapestit ovat pääsääntöisesti pitkiä.

PETTERI VÄRTÖ

IMATRA. Ensi kesästä imatralaisia terveyskeskuspotilaita hoitaa aiempaa nuorempi lääkäri. Vanhemmista virkaveljistään poiketen hänellä on käytössään sekä työsuhdeauto että -kännykkä. Palkkaa hän saa jonkin verran näitä enemmän ja voi lisäksi sanella omat työehtonsa.

– Virkalääkärillä on virkalääkärin vastuut: päivystykset, puuttuvan lääkärit työt, erilaiset hallinnolliset selvitykset ja niin edelleen. Vuokralääkärillä on selvä toimenkuva, ja hän kokee hallitsevansa työtaakkansa paremmin, Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Heikki Pälve vertailee eroja.

– Ostopalveluyrityksissä panostetaan henkilöstöjohtamiseen. Ammatillisella henkilökunnalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työaikoihin, Medone Oy:n viestintäpäällikkö Johanna Honkanen kertoo vuokralääkärinä työskentelyn tärkeiksi motiiveiksi.

– Ostopalvelulääkärin työsuhteen luontoisedut ovat sopimuskohtaisia. Meillä autoetu on yleinen. Osa lääkäreistämme päivystää ja matkustaa paljon, joten auto on tärkeä työkalu, samoin kännykkä, hän jatkaa.

VUOKRALÄÄKÄREISTÄ on tutkittua tietoa toistaiseksi vähän. Lääkäriliiton selvityksen mukaan he ovat keskimäärin kahdeksan vuotta muita lääkäreitä nuorempia ja miesten osuus on joukossa suurempi kuin lääkäreissä muuten. Lisäksi he ovat kaiken aikaa kasvava joukko.

– Vuoden 2004 kyselyssä vuokrafirmojen kautta oli edellisen kolmen kuukauden aikana työskennellyt viisi prosenttia työikäisistä lääkäreistä. Tämän vuoden kyselyn ennakkotiedoissa määrä on seitsemän prosenttia, tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä Lääkäriliitosta sanoo.

Vuokralääkäreiden pestien pituuksien vaihteluväli on hurja: muutamasta tunnista muutamaan vuoteen. Ulkoistetuilla terveysasemilla pestit ovat sopimuskohtaisia, mutta pääsääntöisesti pitkiä. Pestin pituus vaikuttaa merkittävästi vuokralääkärin kulloiseenkin toimenkuvaan.

– Pitkäjänteinen työ tuo ryhdikkyyttä. Siinä oppii potilaiden ohella tuntemaan henkilökunnan, työolosuhteet ja -tavat. Lyhyeksi aikaa tulevien työntekijöiden toimenkuva on kertaluonteinen ja keskittyy päivystyksiin, Imatran sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Kohvakka kertoo.

TERVEYSASEMIEN ja niissä tehtävän terveydenhoitotyön ulkoistaminen lisääntyy jatkuvasti. Virkapohjaisista lääkärintehtävistä hoidetaan ostopalveluilla seitsemän prosenttia, ja kunnallisia terveysasemia siirtyy ostopalveluyritysten vastuulle kasvavalla trendillä.

– Medone Oy:llä on tällä hetkellä terveysasemia hoidettavana 13. Terveysasemien tulokset ovat hyvät, joten niiden ulkoistaminen yleistynee voimakkaasti tulevaisuudessa, Johanna Honkanen sanoo.

Hänen mukaansa pitkäjänteinen terveydenhoitotyö kuuluu yrityksen intresseihin.

– Ostopalveluyritysten hoidettavana olevilla terveysasemilla panostetaan hyvin paljon kansanterveystyöhön. Sairaanhoidon ennaltaehkäisevä työ ja hoidon hyvät tulokset ovat hyvin tärkeitä meille, Honkanen kertoo.

Lääkäriliitto puolustaa kaikkea lääkärintyötä.

– Virkojen jääminen täyttämättä on huolestuttava seikka. Vuokralääkärijärjestelmän syyllistäminen ja kieltäminen on kuitenkin väärä tapa ratkaista asia. Kaikki tavat tehdä perusterveydenhuollon työtä ovat hyviä ja toivottavia ja niitä kaikkia pitäisi edistää, Heikki Pälve sanoo.

Kirjoittaja:
Petteri Värtö