Imatran valtuusto arvostelee löysyyttään

Imatralaiset valtuutetut eivät ole tyytyväisiä valtuuston ja hallituksen työskentelyyn vaalikauden aikana. Tahto ja todellisuus kohtasivat vain osittain linjakkuudessa ja jämäkkyydessä.

HANNU OJALA

IMATRA. Imatran valtuusto haluaa toimia virallisesti jämäkkänä suuntaviivojen määrittäjänä. Etelä-Saimaan tavoitti 40 valtuutettua ja kysyi kouluarvosanaa sekä arvostelun perusteita päättyvälle valtuustokaudelle.

Valtuutettujen arvosana valtuustolle ja hallitukselle oli tyydyttävä, mutta hyvin harva oli tyytyväinen.

– Paljon puheita, vähän tekoja, kommentoi omaa seiskaansa Jouni Eerola (sd.).

Samaan valtuustoryhmään kuuluvan Tuula Sutelan arvosana on myös seitsemän. Kauden kaksi viimeistä vuotta ovat Sutelan mielestä olleet hapuilua.

– Kehitysyhtiön ja kouluverkon kohdalla e tiedetty, mihin suuntaan ollaan menossa. Plussaa Sutela antaa yhteiselle näkemykselle sosiaali- ja terveyspiiristä päätettäessä.

Enemmistövalta käyttävien sosiaalidemokraattien tyytyväisyys kauteen on hienokseltaan muita suurempaa. Muiden ryhmien valtuutettuja on haitannut tästä syystä turhautuminen vähemmistössä. Suurimpana miinuksena pidetään kuitenkin häilyvyyttä ja laiskuutta valvoa omia päätöksiä.

– Tehdään linjauksia, joita sitten muutetaan. Lautakuntien päätöksiä muutetaan äänestyspäätöksillä hallituksessa, kuvailee arvosanoja pudottavia tekijöitä kokoomuksen Jaakko Viuhko.

Valtuutettujen arvioinneissa parhaimmin menestyivät päätöksiä valmistelevat virkamiehet. Puolet vastaajista antoi virkamiehille itseään korkeamman arvosanan.

Moitteitakin tuli. Useampia vastaajia haittasi se, että virkamiehet tuovat eivät huomio lautakunnissa annettuja valmisteluohjeita. Uudelleen valmisteluun laitetut paperit palaavat muuttumattomina päättäjien pöydälle. Kritiikkiä tuli myös vaihtoehtojen puutteesta.

Tiina Wilen-Jäppinen (sd.) antoi avointa tunnustusta kaupunginjohtaja Pertti Lintuselle (sd.).

– Kaupunginjohtaja ei pelottele ja on yhteistyökykyinen.

Nykyisistä valtuutetuista yhdeksän on päättänyt jättää kunnallispolitiikan. Kymmenen valtuutettua on ilmoitti täysin varmasti asettuvansa ehdolle.

Kirjoittaja:
Hannu Ojala