Matkailuyhtiö etsi ensimmäisenä toimintavuonna rooliaan

Rahat menivät brändin kirkastamiseen netissä sekä maakunnan matkailun markkinointiin kotimaassa ja ulkomailla, etenkin Venäjällä.

HEIKKI SOPANEN

ETELÄ-KARJALAN Matkailu Oy:n ensimmäinen toimintavuosi meni omaa roolia etsiessä ja perusasioiden kuntoon laittamisessa. Näin todetaan yhtiön vuoden 2007 toimintakertomuksessa.

Yhtiö viilasi kuntoon nettisivujaan, koska uskoo verkkomarkkinoinnin voimaan. Matkailumainontaa tehtiin myös muissa tiedotusvälineissä kotimaassa ja Venäjällä. Pietarissa ja Moskovassa yhtiö osallistui useisiin matkailutapahtumiin.

Ehkä siksi alkutaivalta on varjostanut joidenkin osakkaiden arvostelu yhtiötä kohtaan. Eräät pienosakkaat eivät mielestään ole saaneet vastiketta sijoitukselleen, kun oma matkailubisnes ei ole vauhdittunut odotetulla tavalla.

Matkailuyhtiön toiminnan tarkoitus on tarjota osakkeenomistajille näiden matkailuelinkeinon edistämiseen liittyviä palveluja, joten siinä mielessä arvostelu on ymmärrettävää.

MATKAILUYHTIÖN toimitusjohtaja Peter Rehnberg arvelee, että arvostelua esittäneillä osakkailla on ollut vääränlaisia tai ainakin ylimitoitettuja odotuksia matkailuyhtiön roolista.

– Otan omaan piikkiini, että emme ole osanneet kertoa riittävän selvästi, mitä teemme. Niinpä jotkut ovat odottaneet, että osakkuus tuo omalle yritykselle heti uusia asiakkaita.

Rehnbergin mielestä matkailuyhtiön rooli on houkutella maakuntaan matkailijoita, ja paikallisten yrittäjien tehtävä on saada matkailijat käyttämään yrittäjien palveluja.

– Tätä kaikki pienosakkaamme eivät ole ymmärtäneet.

MATKAILUYHTIÖN budjetti oli viime vuonna 1,1 miljoonaa euroa. Budjetista 293 000 euroa koostui osakkailta perittävistä palvelumaksuista ja 531 000 euroa maakuntaliiton myöntämästä julkisesta tuesta.

Matkailupalvelujen myynnistä 254 000 euroa tuli Airecon Oy:n lentolippujen välittämisestä asiakkaille. Airecon lennätti maakunnan ihmisiä Helsinkiin syksyllä 2007 ennen Fly Lappeenrannan toiminnan alkamista.

Muuta liikevaihtoa yhtiölle kertyi 56 000 euroa. Toimitusjohtaja Rehnberg sanoo, että tämän vuoden puolella on jo tehty oikeaa kauppaakin.

– Se lähtee kyllä pikku hiljaa liikkeelle.

Menopuolella materiaalien ja palvelujen ostoon kului noin 800 000, henkilöstökuluihin 185 000 ja liiketoiminnan muihin kuluihin 150 000 euroa.

PIENIMPIEN osakkaiden palvelumaksu on 1 400 euroa vuodessa. Suurimmat osakkaat, Imatran seudun kehitysyhtiö ja Lappeenrannan seudun yrityspalvelut Oy, maksavat molemmat palvelumaksua 75 000 euroa vuodessa. Ne omistavat yhteensä puolet yhtiön 884:sta osakkeesta.

Yhtiön osakepääoma on 8 840 euroa, ja yhden osakkeen arvo kymmenen euroa. Muut osakasyritykset omistavat osakkeita sen mukaan, paljonko maksavat palvelumaksua yhtiölle. Pienimmillä yrityksillä on viisi osaketta.

Rehnberg kertoo, että vuosittaista palvelumaksua vastaan osakkaat tuodaan ensimmäisinä esille yhtiön markkinoinnissa ja muussa esiintymisessä.

Osakkaina on 29 yritystä. Tänä vuonna yhtiö pyrkii lisäämään osakkaiden määrää etenkin maakunnan pohjoispään yrityksillä. Toimintakertomuksessa tavoitteeksi on asetettu 15 uutta yritystä ja osakepääoman korottaminen 2 500-7 500 eurolla.

– Kiinnostusta on ollut jonkin verran. Aiomme ottaa uudet yritykset mukaan samanaikaisesti myöhemmin tänä vuonna, Rehnberg kertoo.

MATKAILUYHTIÖN budjetista pääosa tulee jatkossakin maakuntaliiton myöntämästä julkisesta rahoituksesta. Tänä vuonna yhtiö saa tukea noin 600 000 euroa ja 2009 noin 500 000 euroa.

Maakuntaliitossa matkailuyhtiön rahoitusta hoitaa edunvalvontapäällikkö Urpo Moisio. Moision mielestä matkailuyhtiön pitäisi 2009 jälkeen pärjätä ilman julkista rahaa.

– Ainakin heidän pitää jatkossa teemoittaa toimintaansa, jos aikovat saada julkista rahaa.

Rehnberg arvelee, että julkista rahaa tarvitaan vielä muutaman vuoden ajan.

– Parin vuoden kuluttua katsotaan, mikä sen tarve on. Tavoite on, että suurin osa tuloista katetaan silloin omilla palveluilla. Fakta on kuitenkin, että missään maakunnassa turistipalvelut eivät kata itse itseään.

KUVATEKSTI

MARLEENA LIIKKANEN

Turistit ovat löytäneet Etelä-Karjalan tänäkin kesänä kehnosta säästä huolimatta. Oma ansionsa voi olla maakunnallisella matkailuyhtiöllä.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen