Suurempi kauppa tarpeen Taipalsaaren kirkonkylässä

Asukaskyselyssä nykyisen kaupan laajentaminen sai eniten kannatusta. Kunnantupa halutaan kirjaston lähdön jälkeen mieluummin remonttiin kuin nurin.

LEENA SALLINEN

TAIPALSAARI. Nykyistä suurempi kauppa on asukaskyselyn mukaan tarpeen Taipalsaaren kirkonkylässä. Isompaa kauppaa ja parempia palveluita kaipasi 91 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Taipalsaaren kirkonkylän ainut kauppa on Siwa keskellä kylää. Paikkaa pidettiin kyselyn vastauksissa hyvänä. Nykyisen kaupan laajentamista kannatti yli puolet vastaajista.

Uuden kaupan teko kirkon ja Röytyn tilan väliin sai 20 prosentin kannatuksen. Kymmenen prosenttia ei kaivannut kaupan laajentamista, ja saman verran tyytyi kauppapalvelujen laajentamiseen muualla kuin kirkolla.

Kyselyn teetti Taipalsaaren kirkonkylän kyläyhdistys. Kysely jaettiin 400 talouteen kirkonkylän alueella, ja siihen tuli 159 vastausta.

Tarkoitus oli kerätä mielipiteitä kirkonkylän kehittämisestä, jota pohtimaan Taipalsaaren kunta on nimennyt työryhmän. Kaupan osalta kysely liittyi myös vääntöön Saimaanharjun S-marketista, jonka tontti on jumiutunut kaavavalitukseen.

Kauppa ylipäänsä on kyselyn mukaan kirkonkylän tärkein yksityispalvelu. Sen lisäksi apteekki, pankki ja posti koetaan tärkeiksi.

Apteekki ja pankki kirkolta löytyvätkin, asiamiesposti on vähän kauempana huoltoaseman yhteydessä.

Pankkipalvelujen täydennykseksi 13 prosenttia vastaajista halusi kirkonkylään käteisautomaatin.

Kirkon ja Röytyn välille haluttiin eniten toria. Myös leikkipaikka, puisto ja kioski saivat tämän alueen toiminnoista hyvin kannatusta.

Kirkonkylän vanhan kunnantuvan, nykyisen kirjastorakennuksen korjausta kannatti lähes puolet vastaajista. Kuntoarvion mukaista etenemistä kannatti kolmannes, ja 11 prosenttia oli valmis rakennuksen purkamiseen.

Pääkirjasto lähtee talosta uudisrakennukseen Saimaanharjun koulukeskuksen lähelle. 85 prosenttia vastaajista halusi kirjastolle sivupisteen kirkonkylään.

Kyselyssä kerättiin mielipiteitä myös kirjaston viereisestä tyhjästä tontista, jossa oli ennen terveystalo.

Suurimman kannatuksen sai tontin kunnostaminen viheralueeksi. Muita suosittuja vaihtoehtoja olivat matkailua tukeva toiminta sekä senioritalon rakentaminen.

Uusien tonttien kaavoittamiseen kirkonkylälle suhtautui myönteisesti vajaa puolet vastaajista. 20 prosenttia oli sitä mieltä, että tontteja on jo tarpeeksi. Vajaa kolmannes ei ottanut asiaan kantaa.

KUVATEKSTI

MARLEENA LIIKKANEN

Kirkon ja Röytyn välinen alue (vas.ylh.), kirjastorakennus, keskustan liiketalo, jossa on muun muassa pankki ja kauppa, Janita ja Julienna Vidén.

Kirjoittaja:
Leena Sallinen