Categories
Artikkelit

YIT saa Suonionkadun tontilleen rutkasti lisää rakennusoikeutta

HEIKKI SOPANENLAPPEENRANTA. Rakennusliike YIT saa omistamalleen tontille Lap

HEIKKI SOPANEN

LAPPEENRANTA. Rakennusliike YIT saa omistamalleen tontille Lappeenrannan Suonionkadulla yli 2 000 neliötä lisää rakennusoikeutta.

Lappeenrannan kaupunki on tehnyt YIT:n pyynnöstä kaavamuutoksen, jolla tontti jaetaan kahdeksi tontiksi ja rakennusoikeus nousee 1 875:stä neliöstä 3 930 neliöön.

YIT maksaa kaupungille kaavoituksen aiheuttamasta maan arvonnoususta korvausta 52 000 euroa. Korvauksesta on sovittu kaupungin ja YIT:n solmimassa maankäyttösopimuksessa.

Korvaus ja sen summa perustuvat kaupunginvaltuuston 2004 hyväksymään kaupungin maapoliittiseen ohjelmaan ja sen hintoihin.

Kaupunki käyttää korvaussumman keskusta-alueen kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksiin.

TOISELLA uusista tonteista on nelikerroksinen asuintalo, jonka YIT säilyttää. Talo on Suonionkadun ja Yrjönkadun kulmassa, ja sen rakennusoikeus on uudessa kaavassa 1 700 kerrosneliötä. Tontti on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontiksi.

Toisella uudella tontilla Suonionkadun ja Helsingintien kulmassa on kaksikerroksinen liikerakennus.

YIT purkaa huonokuntoisen rakennuksen ja rakentaa tilalle viisikerroksisen asuin-, liike- ja toimistorakennuksen.

Rakennuksessa oli viimeksi kirpputori ja sitä ennen lastentarvikekauppa.

Tontin rakennusoikeus uudessa kaavassa on 2 230 kerrosneliötä. Asuin-, liike- ja toimistorakentamiselle on varattu 1 960 neliötä ja asukkaiden yhteisille tiloille 270 neliötä.

KAAVAN valmistelijat pitävät kaavamuutosta vaikutuksiltaan niin vähäisenä, ettei se tarvitse kaupunginvaltuuston hyväksyntää.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen ja siihen liittyvän maankäyttösopimuksen maanantaina.

Kaavoituksen kestäessä kaavamuutokseen suhtautui karsaasti vain naapuritontin taloyhtiö. Naapuri piti YIT:lle myönnettävää rakentamisen tonttitehokkuutta niin suurena, että se asettaa kiinteistöjen omistajat eriarvoiseen asemaan.

Naapuri olisi myös vienyt mieluusti kaavamuutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

KUVATEKSTI

SEPPO RAUTIOVAARA

YIT purkaa Suonionkadulta etualalla olevan rakennuksen ja rakentaa tilalle viisikerroksisen talon.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen