Oikeusministeriön rahat loppuivat Konnunsuon korjauksen kohdalla

Konnunsuon vankilan peruskorjauksesta ei tehdä erillistä päätöstä. Rikosseuraamusvirasto tuottaa pikaselvityksen kaikkien kiinteistöjensä korjaustarpeesta. Vankipaikkojen tarve vähenee lähivuosina 250:llä.

HANNU OJALA

JOUTSENO. Rikosseuraamusvirasto tekee lokakuun aikana pikaselvityksen kyvystään maksaa tulevaisuudessa vankiloiden kohoavia kiinteistökuluja.

Valtion tuottavuusohjelman mukaisesti korjauskustannukset kompensoidaan vain osittain virastoille.

Joutsenon Konnunsuon vankilan peruskorjauksesta ei ole tulossa erillispäätöstä.

Vankiloiden tulevaisuus ratkaistaan kokonaistarkastelussa, jossa kustannuksia vertaillaan pienenevään vankipaikkojen tarpeeseen.

Suunnittelun pohjana on arvio, jonka mukaan vuonna 2012 maassa on 250 vankia vähemmän kuin nyt.

Oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) pitää mahdollisena, että toiminta lopetetaan yhdessä suuressa laitoksessa tai useammassa pienessä avolaitoksessa.

– Tässä ja nyt ei olla lopettamassa mitään, mutta kaikkia tiloja ei ehkä tulevaisuudessa käytetä.

Braxin mukaan kasvaneita kiinteistömenoja joudutaan jo tänä vuonna kattamaan toimintaan varatuilla määrärahoilla, koska valtiovarainministeriö ei ole myöntynyt kompensoimaan täysmääräisesti vuokrien nousua.

Brax sanoo suoraan, että ministeriön näkemys valtiovarainministeriön linjasta oli ylioptimistinen, vaikka oikeusministeriötä kohdeltiinkin kompensoinnissa jopa muita ministeriötä hellemmin.

Vankilat maksavat tänä vuonna vuokria 30 miljoonaa euroa.

Ensi vuonna korotus on neljä prosenttia. Tämän hetken arvion mukaan muusta toiminnasta joudutaan siirtämään kiinteistökuluihin lähes miljoona euroa.

Oikeusministeri Tuija Brax pitää budjettiriihessä paljastunutta rahoitusongelmaa niin hankalana, että Rikosseuraamusviraston odotetaan selvittävän jokaisen laitoksensa nykyiset kiinteistömenot ja vuokria nostavat lähivuosien remonttitarpeet.

– Selvitämme, kuinka paljon tulee paineita vuokriin. Sen jälkeen päätämme, mihin kiinteistöihin meillä on varaa. Tämä on tilanne, Brax toteaa.

Kokonaisselvityksen tarvetta kuvaa Braxin mukaan se, että edes tämän hetken budjetoinnin ja kustannusten välistä eroa ei tarkalleen tiedetä.

– Sitä on, mutta emme tiedä kuinka paljon. Sen takia laskemme kaikki, koska meillä saattaa olla ihan vääriä käsityksiä jonkun laitoksen todellisista kustannuksista ja remonttitarpeista.

Rikosseuraamusvirasto tiedotti torstaina henkilöstölleen lähivuosien suunnitelmistaan.

Kiinteistökustannusten lisäksi virasto selvittää nykyisen alueorganisaationsa toimivuutta.

– Henkilöstö on kritisoinut sitä, että vankeuslain uudistus on tuonut pelkästään uutta johtajaporrasta, mutta suorittavalla tasolla ei ole näkynyt helpotusta. Nyt selvitetään tehokkain tapa toimia.

Rikosseuraamusvirasto on Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisena. Vankilasta maksetaan tyypillisesti pääomavuokraa, jolloin ylläpito ja lämmityskustannukset jäävät vuokralaiselle.

Pääomavuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Viraston käytössä on 450 000 hyötyneliötä.

Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehtyjen sopimusten mukaan ryhdytään tänä ja ensi vuonna peruskorjaamaan Mikkelin ja Kuopion vankiloita.

Konnunsuon lisäksi peruskorjausta odottavat Hämeenlinnan ja Pelson vankilat.

Rahaa tarvitaan myös Helsingin vankilan korjaamiseen.

KUVATEKSTI

ES-ARKISTO/PEKKA HÖLKKI

Konnunsuon keskusvankilan tulevaisuus on vielä avoin.

Kirjoittaja:
Hannu Ojala