Categories
Artikkelit

Viipurin vaneritehtaan alueelle nousee lähivuosina kerrostaloja

Alueen omistava Bonvesta hakee kaavamuutosta, jolla teollisuustontti muuttuu yleiskaavan mukaiseksi asuntoalueeksi. Kaavatontin Bonvestalta ostava Skanska Kodit rakentaa alueelle 15-20 kerrostaloa.

HEIKKI SOPANEN

LAPPEENRANTA. Entisen Viipurin vaneritehtaan alue Lappeenrannassa muuttuu asuntoalueeksi. Alustavien suunnitelmien mukaan tehdasrakennusten tilalle nousee 15-20 kerrostaloa, yhteensä noin 400 asuntoa. Rakentaminen alkanee aikaisintaan 2-3 vuoden kuluttua.

Tehdasalueen rakennuksineen omistaa Bonvesta Oy, joka kuuluu UPM-konserniin. Bonvesta on lähettänyt Lappeenrannan kaupungille kirjeen, jossa se pyytää kaupunkia kaavoittamaan tehdasalueen asuntoalueeksi.

Viipurin vaneritehtaan alue on 1999 laaditussa yleiskaavassa merkitty asuntoalueeksi, ja asemakaavan muuttaminen yleiskaavan mukaiseksi on ollut vain ajan kysymys.

Bonvesta aikoo myydä alueen rakennusoikeuksineen Skanska Kodit Oy:lle, joka on valmistautunut rakentamaan alueelle 15-20 kerrostaloa.

Tehdasalueella toimii tällä hetkellä vuokralaisena Puukeskus Oy, jonka vuokrasopimus ulottuu vuoteen 2011. Puukeskuksella on varattuna toimintaansa varten uusi tontti Myllymäessä.

BONVESTAN maankäyttöpäällikkö Samuli Eerolainen kertoo, että heillä on tehdasrakennuksille purkuluvat, ja tällä hetkellä selvitetään, voiko purkujätettä käyttää hyödyksi.

– Toisaalta tutkitaan, löytyykö alueelta ongelmajätettä tai haitallista rakennusjätettä. Kaikki tämä on taustatyötä tulevalle rakennusprojektille. Kaavamuutosta valmistellaan, jotta meillä olisi vapaa tontti ja suunnitelmat, kun Puukeskuksen vuokrasopimus päättyy kolmen vuoden kuluttua.

Yleiskaava mahdollistaa tontille kerros-, rivi- ja pientalojen rakentamisen. Pientaloja voi olla enintään kolmannes rakennuskannasta. Eerolaisen mukaan he ovat ajatelleet aluetta lähinnä kerrostaloalueeksi.

– Lopulliset rakennusoikeudet täsmentyvät kaavaneuvotteluissa. Jonkinlainen lähtökohta voisi olla 30 000 kerrosneliötä. Saimaata pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan, mutta rantaan tulee reittivaraus samaan tapaan kuin Pikisaaressa.

EEROLAISEN mukaan rakentaminen voisi alkaa 2011, mutta markkinatilanne ratkaisee lopulta aloitusajankohdan.

– Toivon mukaan Pikisaari ja Rapasaari ovat siihen mennessä rakennetut. Asuntoja ei kannata tuottaa liikaa markkinoille.

Tehdastontin maa-alue on kooltaan noin kymmenen hehtaaria. Sen lisäksi Bonvesta omistaa vesialuetta tehtaan edustalta viitisentoista hehtaaria. Vesialue on aikanaan ollut puutavaran uittovarasto. Sen hyödyntämisestä kaupallisessa mielessä ei ole pohdittu veneilyn tarpeita lukuunottamatta.

BONVESTALLA on Skanska Kotien kanssa esisopimus kiinteistökaupasta. Kun kaava on selvä, Bonvesta myy kaava-alueen tontteineen Skanskalle. Skanska Kotien hankekehitysjohtaja Panu Sivula kertoo, että rakennusmassoja on luonnosteltu vasta sisäisesti.

– Alueesta tulee kerrostalovaltainen täydennettynä sopivalla pientalorakentamisella.

Sivulan arvio on, että alueelle nousee 15-20 kerrostaloa, joihin tulee yhteensä noin 400 asuntoa.

– Rakentaminen on sovitettava Puukeskuksen aikatauluun. Toki on mahdollista aloittaa jonkin osan rakentaminen Puukeskuksen vielä siellä ollessa. Onhan alue laaja.

BONVESTA ja Skanska Kodit haluavat aloittaa neuvottelut kaavasta kaupungin kanssa heti ja ovat valmiit vastaamaan kaavan laatimisen kustannuksista.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen