Rajavartioasema sopisi matkailukäyttöön Rautjärvellä

Kyläilta keräsi runsaasti innokkaita Simpeleen alueen kehittäjiä.

ANSSI KEMPPINEN

RAUTJÄRVI. Simpeleen kehittämiskonsultit saivat kyläillasta hyviä vinkkejä. FCG Planekon projektipäällikkö Kaija Maunula sanoo, että kyläläiset esimerkiksi toivoivat hänen tekemän taajamaselvityksen kohdealueen ulottuvan Simpeleen kirkolle asti.

– Pankkikadun varrella sijaitsevaan puutaloon toivottiin kahvilaa, kokoontumis- ja teatteritilaa. Talo on purku-uhan alla.

Kyläläisten mielestä myös taajaman raitit ovat yksitoikkoisia, ja ne kaipaisivat piristystä. Maunula toteaa, että erityisesti taajamaan tulevaa kerrostaloraittia pidetään ankeana.

Matkailuselvitystä tekevän Pöyry Environmentin projektipäällikön Lari Laitakarin mukaan kyläilta oli tärkeä, vaikka varsinaisia yrittäjäideoita ei tullutkaan.

– Selvitykseen tuli täydennystä tarina-aineksista, joita voi liittää matkailullisiin paikkoihin. Yksi esimerkki on Haukkavuori ja sen historialliset tapahtumat.

Laitakari kertoo, että asukkaat toivoivat toimintaa myös siihen Hiitolanjoen osaan, joka virtaa taajamassa.

– Matkailun kannalta ihannetilanne olisi saada Kangaskosken rajavartioasema matkailukäyttöön.

Simpeleläiset pitävät alueen tärkeimpänä näytöspaikkana Änkilänmäen kauppa-aluetta Kuutostien varressa. Airix ympäristön projektipäällikkö Kimmo Vähäjylkän mukaan kyläläiset toivovat Änkilänmäkeen monipuolisia palveluja ja -kauppoja, kunhan ne eivät kilpaile keskustaajaman kauppojen kanssa.

– Änkilänmäkeen toivottiin erikoiskauppoja ja matkailupalveluja, kuten opastettuja retkiä ja lomamökkien vuokrausta.

Nykyiset Änkilänmäen palvelut on kyläläisten mielestä säilytettävä.

Maunulan työstää seuraavaksi Simpeleen taajamakuvan yksityiskohtia, ja Vähäjylkkä pohtii Änkilänmäen mahdollisuuksia. Laitakarin työn loppuraportti valmistunee vuoden loppuun mennessä.

Rautjärveläiset voivat sanoa kehittämisestä sanansa kyselyssä, johon lomakkeita saa pääkirjastosta.

Kyläilta pidettiin runsas viikko sitten Nuorisoseurantalolla.Paikalle oli 50 kuulijaa.

Kirjoittaja:
Anssi Kemppinen