Categories
Artikkelit

Lasten liikuntamaa avautuu Joutsenossa

JARMO HÄMÄLÄINEN Lasten liikunnalliseen leikkiin ja toimintaan tarjotaan uusia mahdollisuuksia ensi sunnuntaina Joutsenohalliin rakennettavassa liikuntamaassa. Erilaisia liikuntavälineitä ja vempaimia sisältävä liikuntamaa on tarkoitettu 1–12- vuotiaiden lasten käyttöön.– Tämä on lasten liikuntapaikka, mutta on hyvin tärkeää, että aikuiset ovat lasten kanssa toiminnassa koko ajan mukana. Liikuntamaassa on erilaisia virikkeitä, kuten palloilupiste, patjoja, tunneleita ja ilmavolttirata, kertoo liikuntasihteeri Aija Rautio Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimistosta.Mallia liikuntamaahan on haettu Turusta, jossa toimintaa järjestetään jo useissa eri paikoissa. Kupittaalla liikuntamaa on vetänyt parhaimmillaan mukaan yli tuhat lasta. Alun perin liikuntamaan idea on kehitelty Norjassa.– Meiltä on paljon kysytty lapsille mahdollisuutta harrastaa liikuntaa, joka ei olisi kilpailua. Tämä on nyt sitä. Joutsenohallissa liikuntamaan välineet on testattu esikouluikäisellä ryhmällä ja ainakin sillä porukalla riitti hauskaa ja tekemistä, Aija Rautio kertoo.Joutsenonohalliin hankittu liikuntamaan välineistö on maksanut noin 20 000 euroa. Aija Raution mukaan vastaavanlaisia liikuntapaikkoja on toivottu myös kaupungin keskustan saleihin, mutta liikuntatoimen määrärahoissa ei ainakaan tänä vuonna näkyisi olevan siihen varaa. Liikuntamaassa toiminta ei ole ohjattua, vaan lapset itse inspiroivat liikunnalliset leikkinsä. Aikuisten mukanaoloa tarvitaan, jotta hauskaa voidaan pitää turvallisesti koko perheen kesken. Salissa on toimintaa pyörittämässä kolme valvojaa.Joutsenohalliin rakennetaan liikuntamaa ensimmäisen kerran sunnuntaina 1. maaliskuuta, jolloin se on käytössä klo 10.00–13.00. Sen jälkeen liikuntamaa on lasten käytössä joka toinen sunnuntai samaan aikaan. Liikuntamaa on ilmainen.Joutsenohalliin rakennetaan sunnuntaiksi lapsille liikuntamaa, jonka suosituimpiin paikkoihin kuuluu ilmavolttirata.Categories
Artikkelit

Saimaannorppaa suojellaan yhä kalastusrajoituksin

MINNA MÄKINEN SAIMAANNORPAN tulevaisuuteen vaikuttava viisivuotinen asetus lähti torstaina maa- ja metsätalousministeriöstä laajalle lausuntokierrokselle.Asetusluonnoksessa kielletään edelleen tiettyjen pyydysten ja kalastustapojen käyttö Saimaalla. Aluetta laajennetaan vajaalla kolmanneksella nykyisestä, 1 290 neliökilometristä 1 674 neliökilometriin.– Rajoitusalueen lisäys 30 prosentilla on merkittävin muutos. Toimenpide on oikeansuuntainen. Saimaannorpan tilanne on huolestuttava. Aiomme seurata norppakannan kehittymistä tiiviisti, toteaa osastopäällikkö Pentti Lähteenoja maa- ja metsätalousministeriöstä.Tuleva asetus kieltää 0,17 millimetriä paksummasta langasta tehtyjen verkkojen käytön asetusalueella. ASETUKSEEN ei sisälly Suomen luonnonsuojeluliiton toivomaa verkkokalastuksen kieltoa viiden vuoden ajaksi huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun.– Vapaaehtoisia keinoja tehostetaan. Tarjoamme sekä keppiä että porkkanaa, Lähteenoja muotoilee.Tällä hetkellä saimaannorppia suojellaan vapaaehtoisten keväisen verkkokalastuksen kieltävien kalastuksenrajoitussopimusten avulla.Lausuntoaikaa on noin maaliskuun puoliväliin saakka. Uuden viisivuotisen asetuksen on määrä astua voimaan vappuna.– Asetusta voidaan ilman muuta muuttaa myöhemmin, jos tilanne niin vaatii. Viisi vuotta on pitkä aika, Lähteenoja toteaa.KUVATEKSTIES-ARKISTO/ISMO MARTTINENLeudot talvet lisäävät norpan pesäkuolleisuutta.Saimaannorppa Äärimmäisen uhanalainen. Kanta on nyt 260 yksilöä. Lisääntyviä naaraita on enää vähän yli 60. Suojelutoimista huolimatta kanta on laskussa. Tärkein syy on verkkokalastuksen aiheuttama kuolleisuus. Verkkoihin kuolee vuosittain 20–30 norppaa. Luonnonsuojeluliitto esitti torstaina 26.2. maa- ja metsätalousministerille verkkokalastuksen kieltämistä Saimaalla viiden vuoden ajan 15.4.-30.6. eteläisen Saimaan Ilkonselältä pohjoiselle Pyhäselälle.