Categories
Artikkelit

Lappeenrannan valtuusto säästi työpaikkoja ja otti velkaa

Talouden tasapainottamisohjelma hyväksyttiin uudessa muodossaan äänin 35–32. Säästökohteiksi tarjottiin niin kaupungin alkoholitarjoilua kuin Tali–Ihantala-keskustakin.

HELENA RISSANEN

LAPPEENRANNAN valtuusto päätyi säästämään työpaikkoja ja ottamaan sen sijaan miljoonan lisävelkaa. Perusteellisesti puitu talouden tasapainottamisohjelma hyväksyttiin uudessa muodossaan äänin 35–32. Tyhjää äänesti neljä valtuutettua,

Päätöksen taustalla oli monen valtuutetun ilmaisema huoli siitä, miten 130 määräaikaisen työntekijän työsuhteen päättäminen ja eläköityvien paikkojen täyttämättä jättäminen vaikuttaa erityisesti kasvatus- ja opetustoimeen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Anneli Kiljunen (sd.) esitti ensin, että kaupunginhallitus valmistelisi valtuustolle henkilöstösuunnitelman siitä, mitkä ovat ne 30 avointa vakanssia, jotka aiotaan jättää täyttämättä vuoden 2009 aikana. Hän vaati myös tietoa siitä, missä tehtävissä ovat ne 130 määräaikaista työtekijää, joiden työsuhteita ei jatketa. Lisäksi Kiljunen toivoi kaupunginhallituksen selvittävän vähennysten vaikutukset kaupungin palveluihin.

Puheenjohtaja Heikki Järvenpää (kok.) totesi Kiljusen esityksen olevan asiallisesti pöydällepanoesitys. Kolmen vartin neuvottelutauon jälkeen esitys kaatui äänin 42–27 (2 tyhjää).

Asian käsittelyn jatkuessa Kiljunen esitti muutoksena kaupunginhallituksen esitykseen, että kasvatus- ja opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen 80 henkilötyövuoden säästövelvoite pienenee miljoonalla 1,360 miljoonaan euroon, ja lainanottoa lisätään vastaavasti miljoonalla eurolla. Marja-Liisa Vesterinen (sd.) ja Marjatta Laakko (kd.) kannattivat esitystä.

KESKUSTELUN kuluessa vihreiden Paula Kuikka-Kiljunen oli saman puolueen Matti Alatalon kannattamana esittänyt säästöohjelmaan muutosta niin, että investoinneista olisi säästetty 200 000 euroa esitettyä enemmän, ja raha olisi siirretty käyttötalousmenoihin. Kuikka-Kiljusen mukaan Anneli Kiljusen esitys ajoi saman asian, ja hän veti esityksensä pois. Samoin teki kristillisten Marjatta Laakko, joka Juha Turkian (kd.) kannattamana oli esittänyt, että kasvatus- ja opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen määräaikaista henkilöstöä ei vähennetä.

KRISTILLISTEN Marjatta Moilanen esitti Juha Rantalaisen (kd.) kannattamana, että EU- hankkeiden sisällä oleva Tali–Ihantala-museon suunnittelumääräraha jäädytetään, ja vastaava summa siirretään investoinneista määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen.

Puheenjohtaja Järvenpää totesi, että Moilasen esittämää määrärahaa ei ole talousarviossa eikä ottanut asiaa äänestettäväksi.

Perussuomalaisten Marja-Leena Leppänen esitti säästöesityksenä, että alkoholitarjoilu lopetetaan kaupungin tilaisuuksissa. Juha Rantalaisen kannattama ponsi hävisi äänestyksessä 48–14 yhdeksän valtuutetun äänestäessä tyhjää. Alkoholitarjoilu jatkuu siis entiseen malliin.

KUVATEKSTI

PÄIVÄ HEISKANEN

Demareiden Anu Paalanen (2.vas.) arveli, että nyt leikatut määrärahat eivät laman jälkeen helpolla palaudu takaisin. Oikealla saman puolueen Sanna Kujala ja edessä Harri Iljin. Takana miettii vihreiden Matti Alatalo.

SÄÄSTÖOHJELMA

Käyttötalouden tasapainotus 4,3 miljoonaa euroa: henkilöstömenoista 2,5 miljoonaa sekä hallinto- ja toimintamenoista 1,8 miljoonaa.

Investointiohjelmaa karsitaan neljällä miljoonalla eurolla.

Lisätuloja kaupunki saa 1,1 miljoonaa kiinteistökaupoilla ja kaupunkiyhtiöiden osinkotavoitteen nostamisella.

Velkaa lisää 2,5 miljoonaa euroa, mikä nostaa kaupungin kokonaisvelan tarpeen 16,6 miljoonaan euroon.

Kirjoittaja:
Helena Rissanen