Categories
Artikkelit

PARIKKALA. Parikkalan kunnanvaltuusto hyväksyi torstaina kokouksessaan valtuuston itselleen laatiman linjapaperin koulusupistuksineen päivineen.

Tavoitteena on yhteistyökykyinen kunta teemalla Rautjärvi rajalla – Sillä Simpele. Alko, terassit ja kahvilat, kauppakeskus sekä mökkikylä vauhdittaisivat matkailua. Tehtaan tulevaisuus huolettaa.

RAUTJÄRVI. Rautjärven kuntaan on valmisteilla kuntastrategia valtuustokaudelle 2009–2012.

Siinä on pohdittu kunnan toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutusta kunnan tärkeimpiin toimintoihin. Lopullinen strategiapaperi on työkalu, joka ohjaa suunnittelua ja päätöksiä.

Sosiaali- ja terveyspiirin kustannusten karkaaminen ovat jo nyt huolena, toisaalta kuntien omistajaohjauksen heikkeneminen.

Työpaikka- ja elinkeinopolitiikassa huolena on M-Realin Simpeleen tehtaan tulevaisuus. Tehdas työllistää noin 400 henkilöä, mutta toisaalta liian paljon on yhden kortin varassa, kun metsäteollisuuden tulevaisuus on epävarmaa. Kuntataloudessa toimenpiteeksi ehdotetaan kunnallisveron yhden prosentin korotusta, jolla verotuloja saataisiin lisää reilut puoli miljoonaa. Menopuolella on tarkoitus etsiä säästöjä.

Teoriassa kunta voisi olla myös nostamatta veroäyriä, mutta käytännössä kaikki investoinnit joudutaan tällöin rahoittamaan velalla kehitystyötä karsimaan.

MATKAILUHANKKEET, muun muassa Hiitolanjoen ja Konkalammen ympärillä, sekä Änkilänmäen kauppakeskus kirjataan tavoitteiksi, joille kunta omalla toiminnallaan haluaa luoda edellytyksiä. Vireät kylät nähdään vahvuutena, jos laajakaistayhteydet turvataan. Työssäkäynti niistä on mahdollista koko seutukunnalla.

Nykyisellään kunnan peruspalveluiden katsotaan olevan kunnossa, joskin kiinteistöt alkavat ikääntyä. Myös väestörakenne vinoutuu vanhuuden suuntaan.

Kehitysvaihtoehtoja nähdään kolme. Jos jokin määrätyistä kriteereistä täyttyy, valtuusto joutuu puntaroimaan vaihtoehtoja uudelleen. Kriteerejä ovat työpaikkojen väheneminen kolmanneksella, väkiluvun väheneminen vähintään kolmella prosentilla kaksi vuotta peräkkäin, kunnan talouden alijäämäisyys kahden peräkkäisen vuoden aikana, sekä veroprosentin kipuaminen yli puolitoista prosenttia yli seutukunnan keskitason.

PÄÄVAIHTOEHTO on itsenäinen ja yhteistyökykyinen kunta: varmistetaan kuntalaisille mahdollisuudet vaikuttaa elinympäristöönsä ja sovittujen lähipalvelujen saamiseen, toimitaan sillanrakentajana Imatran seutukunnan ja maakunnan palveluyhteistyössä sekä kumppanina Parikkalan ja Ruokolahden kanssa sovituissa palveluissa.

Toinen on aktiivinen vaikuttaja. Kunnassa on oma valtuusto, hallitus ja kunnanjohtaja, sekä managereja, kaavoitus, veronkanto ja demokratia.

Kunta vaikuttaa turvallisen elinympäristön kehittymiseen ja lähipalvelujen saatavuuteen tilaajan roolissa osana maakunnallista tai seutukunnallista palveluverkostoa. Kunta on tällöin ensisijaisesti kuntalaisten edunvalvoja, palvelujen järjestäjä.

Kolmantena linjana on kuuluminen osana johonkin suurempaan kuntaan. Tällöin tarvitaan suoraa kansalaisvaikuttamista, kaupunginosat ja kylät ovat keskeisiä toimijoita, samoin kuntaneuvottelukunta.

Strategia ehdottaa, että perusturvalautakunta korvataan kunnanhallituksen jaostolla tai toimikunnalla, jossa on viisi jäsentä. Mahdollisesti kolmen kunnan yhteinen palveluohjaaja tai manageri haettaisiin syksyllä 2009. Tämä henkilö toimisi asioiden, kuten palvelutarpeiden ja menojen esittelijänä jaostolle. Rautjärvi on ollut aloitteellinen palveluohjaaja-asiassa.

Kehitysyhtiön toiminta arvioidaan laimeaksi, joskin suunta on parempaan.

PALUU- JA maahanmuuttajat nähdään mahdollisuutena, jälkimmäiset myös uhkana. Venäjän matkailun hyödyntäminen sekä kunnassa asuvien venäläisten huomioiminen uskotaan tärkeäksi. Kesäasukkaat puolestaan nostavat ostovoimaa viidenneksellä, mikä tulisi huomioida palveluissa.

Matkailua vauhdittamaan ehdotetaan Alkoa, terassi- ja kahvilatoimintaa sekä tapahtumia. Eräänä ideana on maaseutumatkailukeskus: korkeatasoinen karjalaismökkikylä, jonka ympärillä olisi tarjolla ohjelmapalveluja.

Kunnan verkkosivuille ehdotetaan perustettavaksi tonttipörssiä ja kunnan verkkosivuja toivotaan kehitettävän markkinointihenkisiksi.

Kunnanvaltuusto käsittelee aineistosta saadun palautteen seminaarissaan elokuussa lopullista strategiaa varten.

Strategia-aineisto on julkaistu kunnan kotisivuilla osoitteessa www.rautjarvi.fi ja se on nähtävillä myös Rautjärven pääkirjastossa.

Järjestöillä ja kuntalaisilla on mahdollisuus antaa kommenttinsa strategiasta heinäkuun loppuun mennessä sähköpostitse [email protected] tai kirjallisesti Rautjärven kunta, Simpeleentie 12, 56800 Simpele.

Kirjoittaja:
Ilkka Pohjalainen