Kuutostien rakentaminen nielee 50 miljoonaa euroa

Kotkan ja Koskenkylän moottoritie nousi vihdoin budjettikirjaan.

JYRKI NUOTTIMÄKI

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ensi vuoden budjettiesitys ei tarjoa uusia väyläkohteita Etelä-Karjalassa.

Kuutostien rakentaminen toki jatkuu Imatra-Lappeenranta-välillä. Rakennustöihin on budjetoitu ensi vuodelle 50,1 miljoonaa euroa.

Noin 177 miljoonan euron tiehankkeeseen on käytetty jo 92 miljoonaa euroa. Tie valmistuu vuonna 1012.

Lahden ja Luumäen radan palvelutasoa parannetaan ensi vuonna 57 miljoonan euron panostuksella. Koko hankkeen sopimusvaltuudet nostetaan 210 miljoonaan euroon.

Ratatöihin on jo käytetty noin 151 miljoonaa euroa, joten rahoitusta on myös tiedossa vielä vuodelle 2011.

Etelä-Karjalan ratahankkeista Luumäen ja Imatran välille suunniteltu kaksoisraide odottaa edelleen rahoitusta. Radanpidosta vastaava investointijohtaja Kari Ruohonen kertoo, että kaksoisraiteen rakentaminen tulee ajankohtaiseksi vasta seuraavalla vaalikaudella.

Hän on kuitenkin tyytyväinen Lahti-Luumäki-rataosuuden rahoituksesta. Se tarkoittaa myös sitä, että Pietarin nopean ratayhteyden rakentaminen pysyy Suomen osalta aikataulussa.

Kaakkois-Suomen tiepiirin tiejohtaja Antti Rinta-Porkkunen on tyytyväinen Kuutostien rakennustöiden jatkumisesta ja siitä, että budjettiin sisältyy nyt uutena hankkeena E18-moottoritie Koskenkylän ja Kotkan välillä.

Rakentamiseen varaudutaan 650 miljoonan euron sopimusvaltuuksilla.

Ensi vuodelle on tulossa 2 miljoonaa euroa, joka käytetään elinkaarihankkeena toteutettavan tien valmistelutöihin.

Rinta-Porkkusen mukaan elinkaarihankkeen kilpailuttaminen on huomattavasti pitempi prosessi kuin normaalissa investointihankkeessa.

Hankkeen valmistuttua urakoitsija vastaa myös tien kunnossapidosta noin 20 vuotta. Sinä aikana urakoitsijalle maksetaan vuotuista palvelumaksua, joka kattaa myös rakennuskustannukset.

Haminan ohikulkutien noin 180 miljoonan euron hankkeelle liikenneministeriö esitti 5 miljoonan euron aloitusrahaa, mutta valtiovarainministeriö käytti tässä kohtaa punakynää. Tilalle oli nostettu Sepänkylän ohikulkutien rakentaminen Vaasassa.

Rinta-Porkkunen on pettynyt perustienpidon rahoitukseen. Se on huolestuttavan pieni ja tarkoittaa sitä rahoitus menee päivittäiseen hoitoon ja olemassa olevan tiestön kunnossapitoon.

– Investointeihin ei jää rahaa, Rinta-Porkkunen valittaa.

Kirjoittaja:
Jyrki Nuottimäki