Categories
Artikkelit

Kasukkalan koulu saattaa säästyä purkajilta

HELENA RISSANEN LAPPEENRANTA. Kasukkalan nykyinen koulurakennus saattaa säilyä uuden koulun rinnalla. Teknisen lautakunnan mielestä kannattaa tutkia, olisiko rakennus mahdollista ottaa muuhun kuin koulukäyttöön.Idea tuli Etelä-Karjalan museon lausunnosta, jonka mukaan vanhan koulurakennuksen ja pihapiirin asema kylämaiseman osana on merkittävä. Museo piti vanhan korjaamista ensisijaisena vaihtoehtona purkamisen ja uudisrakentamisen sijaan. Tilakeskuksen mukaan vanha koulurakennus on huonossa kunnossa, ja suunnitelmissa oli sen purkaminen uuden valmistuttua. Uusi koulurakennus on suunniteltu vanhan rakennuksen pohjoispuolelle, nykyisten talousrakennusten kohdalle. Tontille mahtuvat sekä uusi että vanha koulu.KAUPUNGINVALTUUSTO hyväksyi uuden koulun rakentamisen elokuun kokouksessa. Koulun suunnittelutarveratkaisu hyväksyttiin keskiviikkona teknisessä lautakunnassa. Tilakeskus pääsee aloittamaan rakentamisen ensi vuonna.Uuden koulun kustannusarvio on 2,4 miljoonaa euroa. Valtuusto päätyi uuden koulun rakentamiseen, vaikka uuden rakentaminen maksaa 240 000 euroa enemmän kuin vanhan rakennuksen peruskorjaus. Uuden rakennuksen ylläpitokustannukset ovat vuodessa noin 4 000 euroa pienemmät kuin vanhan.KASUKKALAN koulun tilojen uudistaminen asetettiin kärkeen, kun Lappeenrannan koulujen investointitarpeita pantiin kiireellisyysjärjestykseen. Kuntoselvityksessä vanhan koulun rakenteista löydettiin viitteitä mikrobikasvustosta. Lisäksi Kasukkalan koulurakennus on ahdas ja sopii huonosti nykyaikaiseen opetustoimintaan.KUVATEKSTIes-arkisto/mika strandén Etelä- Karjalan museon mukaan Kasukkalan vanhan koulurakennuksen ja pihapiirin asema kylämaiseman osana on merkittävä.

Helena Rissanen

Kirjoittaja: