Categories
Artikkelit

Lappeenrannan mattolaiturit vähenevät – jotkut kohentuvat

HELENA RISSANEN LAPPEENRANNAN matonpesupaikat vähenevät. Osa mattolaitureista poistetaan, ja muutamat vierekkäin sijaitsevat yhdistetään. Jotkut muuttuvat pesupaikasta virkistyskohteeksi.Nykyisiä maapaikkoja Korkkitehtaanrannassa, Huhtiniemessä, Sammonlahdessa ja Joutsenon Likosenlahdessa kehitetään edelleen. Voisalmen ja Kivisalmen sekä Lauritsalan ja Sahalahden laituripaikat korvataan myöhemmin maapaikoilla. Halkosaaren pesulaituri siirrettään maalle Myllysaareen.Lisäksi säilyvät Laihianrannan, Jängynjärven ja Kansolan laiturit sekä Saimaan kanavan itäpuoleinen ja Vainikkalan läntinen laituri. Lakkautettavien laitureiden käyttötarkoitus muutetaan ensin virkistyskäyttöön ja myöhemmin kunnon heikennyttyä ne poistetaan. Välitöntä poistotarvetta virkistyskäyttöön siirtyvillä laitureilla ei ole. JULKISTEN matonpesupaikkojen tarve on Lappeenrannassa jatkuvasti vähentynyt, koska mattojen pesettäminen on tullut edullisemmaksi, painepesurit ovat yleistyneet, ja kuluneet ja likaiset matot vaihdetaan helposti uusiin. Viime aikoina on kiinnitetty entistä enemmän huomiota päästöihin. Varsinkin Sunisenselän ja Pien-Saimaan sinilevien esiintymät ovat herättäneet kansalaisia kyselemään muun muassa mattojen järvipesun järkevyyden perään.KAUPUNKI on investoinut jo useamman vuoden aikana maalle sijoitettuihin matonpesupaikkoihin, joihin vesi otetaan järvestä ja jätevedet johdetaan viemäriin. Kokemukset ovat olleet hyviä ja käyttäjät tyytyväisiä. Näiden matonpesupaikkojen käyttö on lisäksi käyttäjälle ergonomisempaa kuin laituripaikkojen. Nykyisin pesupaikkoja on kuitenkin tarpeeseen nähden aivan liikaa. Lappeenrannassa on noin 25 000 taloutta, joista kymmenisen prosenttia käyttää julkisia matonpesupaikkoja kerran kesässä yhden päivän. Se merkitsee noin 2 500 pesupäivää kesässä. Kun kesää on noin sata päivää, saadaan päivää kohti keskimäärin 25 pesukertaa. Kun pesupisteitä on yhteensä noin 150, on niiden käyttöaste vain noin 17 prosenttia.Lakkautetavat matonpesupaikat Tittaranjärvi: laituri saaressa, yhteysvene rikki, hankala huoltaa ja käyttää. Vainikkalan itäpuolen laituri: huonokuntoinen, järvi käytännössä kasvanut umpeen. Kansolan länsipuolen laituri: vaikea löytää, sijainti pienessä ruoholammikossa. Rutola: huono sijainti, huonokuntoinen, Jängynjärvi lähellä. Turkkila: ei varsinaisesti matonpesupaikka, huono varustelu, Jängynjärvi lähellä. Luukkaansalmi: huono sijainti, ohittava vesiliikenne tuottaa paljon aaltoja, huono kunto. Kivisalmi: korvataan Voisalmen pesupaikalla. Sahalahti: korvataan Laihianrannan pesupaikalla.

Helena Rissanen

Kirjoittaja: