Categories
Artikkelit

Lappeenrannan tuotantotalouden osasto palkittu opetusmenetelmistään

HANNA KUUSISTOLAPPEENRANTA. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden osasto on voittanut jo kolme kertaa Korkeakoulujen arviointineuvoston yliopistokoulutuksen laatuyksikköpalkinnon. Tuorein palkinnoista on vuosille 2010-2012.Valinnassaan Korkeakoulujen arviointineuvosto on painottanut muun muassa monipuolisia opetusmenetelmiä.- Tästä tuotantotalouden osastolla ovat esimerkkinä aktivoivat opetuspelit. Lisäksi osastomme käy jatkuvasti vuoropuhelua opiskelijoiden kanssa ja kysyy päätöksenteossa myös heidän mielipidettään, kertoo kehittämiskoordinaattori Taija Okkola Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden osastolta.Okkolan mukaan tuotantotalouden osasto pyrkii aktiivisesti parempaan opetustyöhön ja kehittää sen vuoksi myös opetusmenetelmiään.Yliopistokoulutuksen laatuyksikköpalkintoon oli viimeisimmäksi hakemuksia yhteensä 40.- Hakemuksen toisella kierroksella kansainvälinen raati kävi tutkimassa, toimivatko asiat osastollamme ilmoitetulla tavalla.Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

vuosille 2010-2012

Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos Lapin yliopisto, Sosiaalityön laitos Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tuotantotalouden osasto Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Taideteollinen korkeakoulu, Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto Teknillinen korkeakoulu, Tietotekniikan laitos Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta.

Lähde: Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA)

Kirjoittaja:
Hanna Kuusisto