Categories
Artikkelit

Ultraääni paljastaa lahon

Arboristi Teppo Suoranta tutkii ultraäänilaitteella Lappeenrannan sankarihautausmaan puut. Tietokone näyttää niiden kunnon ja laskee lahoprosentit.Categories
Artikkelit

Imatralaisvanhukset ryhmäkoti Huilinkiin

HEIKKI SAIRANENLAPPEENRANTA. Imatran kaupunki haluaa siirtää Suvantokodissa olevat vanhukset omaan yksikköönsä. Suvantokoti ei pystyne kääntämään Imatran päätä.- Suunnitelman mukaan edetään, sanoo Imatran vanhuspalvelujohtaja Eija Rieppo.Neljän imatralaisen vanhuksen siirto Imatralle tapahtuu portaittain vielä tämän vuoden aikana.- Olemme olleet yhteydessä vanhusten omaisiin, yrittäjän kanssa on käyty keskusteluja ja kun huonevuokralain mukainen aika kunkin kohdalta on mennyt, niin vuokrasopimus irtisanoutuu.Imatralaisvanhukset siirretään kolmikerroksiseen ryhmäkoti Huilinkiin. Ryhmäkodista vapautuu seitsemän paikkaa, kun keskimmäisessä kerroksessa sijaitseva kuntoutumisyksikkö siirretään Honkaharjun sairaalan tiloihin.- Ryhmäkodin keskimmäinen kerros, jossa on seitsemän paikkaa, palautuu tehostettuun palveluasumistoimintaan, Rieppo sanoo.- Kaikilla on oma huone, kylpyhuone ja wc-tila. Jokaisessa kerroksessa on myös oma sauna ja tietysti myös yhteiset olo- ja ruokailutilat.Eija Rieppo pitää Huilingin puitteita hyvinä. Kolmikerroksisessa ryhmäkodissa on kaikkiaan 21 paikkaa.- Imatralaiset siirretään Suvantokodista Imatralle, koska heille pystytään tarjoamaan palveluja omassa yksikössä. Näin on toimittava huomioiden kaupungin taloustilanne.


Categories
Artikkelit

Kasukkalan koulu saattaa säästyä purkajilta

HELENA RISSANEN LAPPEENRANTA. Kasukkalan nykyinen koulurakennus saattaa säilyä uuden koulun rinnalla. Teknisen lautakunnan mielestä kannattaa tutkia, olisiko rakennus mahdollista ottaa muuhun kuin koulukäyttöön.Idea tuli Etelä-Karjalan museon lausunnosta, jonka mukaan vanhan koulurakennuksen ja pihapiirin asema kylämaiseman osana on merkittävä. Museo piti vanhan korjaamista ensisijaisena vaihtoehtona purkamisen ja uudisrakentamisen sijaan. Tilakeskuksen mukaan vanha koulurakennus on huonossa kunnossa, ja suunnitelmissa oli sen purkaminen uuden valmistuttua. Uusi koulurakennus on suunniteltu vanhan rakennuksen pohjoispuolelle, nykyisten talousrakennusten kohdalle. Tontille mahtuvat sekä uusi että vanha koulu.KAUPUNGINVALTUUSTO hyväksyi uuden koulun rakentamisen elokuun kokouksessa. Koulun suunnittelutarveratkaisu hyväksyttiin keskiviikkona teknisessä lautakunnassa. Tilakeskus pääsee aloittamaan rakentamisen ensi vuonna.Uuden koulun kustannusarvio on 2,4 miljoonaa euroa. Valtuusto päätyi uuden koulun rakentamiseen, vaikka uuden rakentaminen maksaa 240 000 euroa enemmän kuin vanhan rakennuksen peruskorjaus. Uuden rakennuksen ylläpitokustannukset ovat vuodessa noin 4 000 euroa pienemmät kuin vanhan.KASUKKALAN koulun tilojen uudistaminen asetettiin kärkeen, kun Lappeenrannan koulujen investointitarpeita pantiin kiireellisyysjärjestykseen. Kuntoselvityksessä vanhan koulun rakenteista löydettiin viitteitä mikrobikasvustosta. Lisäksi Kasukkalan koulurakennus on ahdas ja sopii huonosti nykyaikaiseen opetustoimintaan.KUVATEKSTIes-arkisto/mika strandén Etelä- Karjalan museon mukaan Kasukkalan vanhan koulurakennuksen ja pihapiirin asema kylämaiseman osana on merkittävä.


Categories
Artikkelit

Lappeenrannan mattolaiturit vähenevät – jotkut kohentuvat

HELENA RISSANEN LAPPEENRANNAN matonpesupaikat vähenevät. Osa mattolaitureista poistetaan, ja muutamat vierekkäin sijaitsevat yhdistetään. Jotkut muuttuvat pesupaikasta virkistyskohteeksi.Nykyisiä maapaikkoja Korkkitehtaanrannassa, Huhtiniemessä, Sammonlahdessa ja Joutsenon Likosenlahdessa kehitetään edelleen. Voisalmen ja Kivisalmen sekä Lauritsalan ja Sahalahden laituripaikat korvataan myöhemmin maapaikoilla. Halkosaaren pesulaituri siirrettään maalle Myllysaareen.Lisäksi säilyvät Laihianrannan, Jängynjärven ja Kansolan laiturit sekä Saimaan kanavan itäpuoleinen ja Vainikkalan läntinen laituri. Lakkautettavien laitureiden käyttötarkoitus muutetaan ensin virkistyskäyttöön ja myöhemmin kunnon heikennyttyä ne poistetaan. Välitöntä poistotarvetta virkistyskäyttöön siirtyvillä laitureilla ei ole. JULKISTEN matonpesupaikkojen tarve on Lappeenrannassa jatkuvasti vähentynyt, koska mattojen pesettäminen on tullut edullisemmaksi, painepesurit ovat yleistyneet, ja kuluneet ja likaiset matot vaihdetaan helposti uusiin. Viime aikoina on kiinnitetty entistä enemmän huomiota päästöihin. Varsinkin Sunisenselän ja Pien-Saimaan sinilevien esiintymät ovat herättäneet kansalaisia kyselemään muun muassa mattojen järvipesun järkevyyden perään.KAUPUNKI on investoinut jo useamman vuoden aikana maalle sijoitettuihin matonpesupaikkoihin, joihin vesi otetaan järvestä ja jätevedet johdetaan viemäriin. Kokemukset ovat olleet hyviä ja käyttäjät tyytyväisiä. Näiden matonpesupaikkojen käyttö on lisäksi käyttäjälle ergonomisempaa kuin laituripaikkojen. Nykyisin pesupaikkoja on kuitenkin tarpeeseen nähden aivan liikaa. Lappeenrannassa on noin 25 000 taloutta, joista kymmenisen prosenttia käyttää julkisia matonpesupaikkoja kerran kesässä yhden päivän. Se merkitsee noin 2 500 pesupäivää kesässä. Kun kesää on noin sata päivää, saadaan päivää kohti keskimäärin 25 pesukertaa. Kun pesupisteitä on yhteensä noin 150, on niiden käyttöaste vain noin 17 prosenttia.Lakkautetavat matonpesupaikat Tittaranjärvi: laituri saaressa, yhteysvene rikki, hankala huoltaa ja käyttää. Vainikkalan itäpuolen laituri: huonokuntoinen, järvi käytännössä kasvanut umpeen. Kansolan länsipuolen laituri: vaikea löytää, sijainti pienessä ruoholammikossa. Rutola: huono sijainti, huonokuntoinen, Jängynjärvi lähellä. Turkkila: ei varsinaisesti matonpesupaikka, huono varustelu, Jängynjärvi lähellä. Luukkaansalmi: huono sijainti, ohittava vesiliikenne tuottaa paljon aaltoja, huono kunto. Kivisalmi: korvataan Voisalmen pesupaikalla. Sahalahti: korvataan Laihianrannan pesupaikalla.