Categories
Artikkelit

Simpeleen kasvojenkohotus valaistuksella ja tuloliittymillä

RAUTJÄRVI. Simpeleen asukkaat saivat keskiviikkoiltana sanoa sanottavansa taajamansa kehittämisestä yleisötilaisuudessa. Keskustan elävöittäminen on yksi Simpeleen viidestä EU-rahoitteisesta kehityshankkeesta.Yleisön kannatusta sai konsultin esittämä taajama-alueen valaistuksen parempi suunnittelu. Tosin epäiltiin, onko lamppuja sitten varaa polttaa.Konsultti ehdottaa Simpeleen taajamaan tuloa Kuutostieltä houkuttavammaksi. Liittymiä pitäisi parantaa, Nesteen tontin kulmaukseen rakentaa jonkinlainen maamerkki, mahdollisesti valaista valtatien ylittävä rautatiesilta sekä taajamaan tullessa tien sivuun jäävä kallio.Rautatiesilta on vaarallisen kapea ja matala ja uusittaneen jollakin aikataululla. Yleisöpuheenvuorossa Simpeleen todettiin yleisilmeensä pirteydessä jäävän nykyisellään naapurin Parikkalan varjoon. Keskusta kohenisi konsultin mielestä oikeanlaisella, riittävällä ja tyylikkäällä valaistuksella. Uudisrakentaminen voisi tuoda senioriasuntoja, mutta vanhoja rakennuksiakin pitäisi kunnostaa, osa jopa purkaa. Myös viheralueita pitäisi jäsentää ja siistiä. Osuuspankin naapuriin entisen Stereoheikin tontille konsultti ehdottaa senioritaloja kunto- ja ruokapalveluineen. Ajatus sai yleisöltä kannatusta.Simpeleellä on sekä asukkaiden että konsultin mielestä paljon hyvääkin, kuten kirjastonmäki sekä useat keskeiset rakennukset ja alueet, kunhan ne tuunataan kuntoon.Kyläyhdistys voisi kantaa kortensa kekoon ja esimerkiksi kunnostaa talkoilla Tehtaanpuistoa. Muutenkin taajamahanke edellyttää kunnan, asukkaiden, kiinteistönomistajien ja yrittäjien yhteistyötä. Kunnanjohtaja Harri Anttila huomautti, että monet Simpeleen lähinäkymät avartuvat, kun UPM kaataa lähiaikoina ympäristön vanhoja kuusikoita.Vuosi sitten aloitettua taajaman suunnittelua vetää FCG Planeko Oy ja erilaisten ratkaisuesitysten laatija on konsultti Kaija Maunula, joka esitteli suunnitelmia yleisöillassa.Seuraavaksi FCG Planekon valmistelee Änkilänmäen, Simpeleen taajaman ja Hiitolan alueen kaavarungon, ja se tulee kunnan luottamuselinten käsittelyyn viimeistään ensi vuoden alussa.

Ilkka Pohjalainen

Kirjoittaja: