Categories
Artikkelit

Kanavan liikenne romahti 30 vuoden takaiselle tasolle

Pitkä vilkkaiden vuosien putki katkesi. Erityisesti raakapuun kuljetukset putosivat rajusti.

ESA VILENIUS

LAPPEENRANTA. Saimaan kanavan vuotuiset kuljetusmäärät ovat taantuneet suunnilleen vuoden 1979 tasolle. Marraskuun loppuun ulottuvan tilastoinnin aikana kanavalla on kulkenut 974 123 tonnia tavaraa.

Insinööri Seppo Piironen Merenkulkulaitoksen Järvi-Suomen väyläyksiköstä kertoo, että joulukuussa liikenne on hieman piristynyt, tavaraliikennettä odotetaan kertyvän noin 100 000 tonnia. Myös tammikuulle ennakoidaan pientä vilkastumista.

Piirosen mukaan ongelmaksi voi muodostua jopa sopivan laivakaluston löytyminen, jos pakkaset jatkuvat kovina.

Vuoden kokonaistilastoa loppukiri ei kuitenkaan enää pelasta.

TILASTOISSA pitää palata kolme vuosikymmentä taaksepäin, jotta samansuuruinen vuosi löytyy. Silloinkin laivoja oli enemmän, koska aluskoko oli pienempi.

Vuonna 1979 tavaramäärä oli noin 1,03 miljoonaa tonnia. Suunnilleen samaan päästää kuluvan joulukuun liikenteen jälkeen.

Vuosi 1980 oli aikoinaan jo selvästi parempi, silloin tavaraa kulki 1,3 miljoonaa tonnia.

Vuodesta 2001 vuoteen 2008 kanavaliikenteessä oli ehjä sarja yli kahden miljoonan tonnin vuosia.

Suurinta liikenne oli tonneissa mitattuna vuonna 2004, yhteensä 2,37 miljoonaa tonnia. Vielä viime vuonna kokonaismääräksi tuli noin 2,12 tonnia. Viime vuonna vastaavaan aikaan Saimaan kanavalla oli kuljetettu tavaraa noin miljoona tonnia enemmän.

KANAVAN rahtimäärät ovat kuluvana vuonna olleet melko samansuuruisia sekä kanavaa ylös että alas.

Merkittävin rakenteellinen muutos liikenteessä on ollut raakapuukuljetusten väheneminen. Marraskuun loppuun mennessä sitä oli tuotu noin 254 000 tonnia.

Vuoden 2008 kokonaismäärä oli yli kolminkertainen, noin 862 000 tonnia.

Enimmillään kuljetukset olivat vuonna 2005, noin 915 000 tonnia.

Luvussa näkyvät lama, metsäteollisuuden rakennemuutos sekä sen uudenlainen asennoituminen venäläiseen tuontipuuhun.

Vuonna 1979 raakapuuta tuotiin noin 362 000 tonnia aluksilla ja suunnilleen sama määrä uitettiin kanavalla lauttoina.

KUVATEKSTI

Tuuli Truhponen

Kuluvasta vuodesta tulee Saimaan kanavalle ainutlaatuisen rajun pudotuksen vuosi. Laiva oli saapumassa Soskuan sululle, ja siitä matka jatkui Mustolaan hakemaan lastia.

Kirjoittaja:
Esa Vilenius