Lappeenranta hoitaa ripeästi lastensuojeluilmoitukset

Tuoreen selvityksen mukaan ilmoitusten käsittely ja lastensuojelutarpeen selvittäminen viivästyvät useissa Etelä-Suomen läänin kunnissa. Lappeenrannassa tilanne on hyvä.

LAPPEENRANTA. Lastensuojeluilmoituksissa ei kuhnailla Lappeenrannassa. Ilmoitukset hoidetaan nopeasti toisin kuin useissa muissa Etelä-Suomen läänin kunnissa.

Lastensuojeluilmoitus on käsiteltävä seitsemän päivän kuluessa. Lastensuojelutarpeen selvitys on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vireilletulosta.

Etelä-Suomen lääninhallituksen tekemän selvityksen mukaan vajaa kolmannes kunnista pystyi kuitenkin noudattamaan määräaikaa.

– Meillä ehditään käsitellä määräajassa, sanoo lastensuojelutyön päällikön sijainen, johtava sosiaalityöntekijä Riitta Hakoma.

– Ilmoituksista ehditään käsitellä 97-98 prosenttia näissä aikarajoissa.

Etelä-Suomen läänin alueella tehtiin viime vuonna noin 33 900 lastensuojeluilmoitusta, kertoo Etelä-Suomen lääninhallituksen tekemä selvitys uuden lastensuojelulain toimivuudesta. Ilmoituksista lähes 60 prosenttia johti toimenpiteisiin. Toimenpiteisiin johtaneiden osuus on laskenut hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

Lappeenrannassa tehtiin viime vuonna 1 316 ja Imatralla 369 lastensuojeluilmoitusta. Tänä vuonna ilmoituksia ei ole tehty yhtä tiuhaan tahtiin. Lappeenrannassa oli tehty keskiviikkoon mennessä 1 000 lastensuojeluilmoitusta.

– Viime vuonna määrä kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna, Hakoma toteaa.

Osaltaan siihen vaikutti muun muassa uusi lastensuojelulaki.

– Uusi laki velvoitti ilmoitusten tekemiseen aktiivisemmin.

Lastensuojelutyön päällikön sijainen, johtava sosiaalityöntekijä Riitta Hakoma pitää Lappeenrannan tilannetta lastensuojelun osalta sangen hyvänä. Tekemistä on toki vielä paljon, mutta valtakunnallisessa vertailussa Lappeenrannan tilanne ei kalpene muiden rinnalla. Sen vahvistaa myös lääninhallituksen ylitarkastaja Marja-Leena Stenroos. Hänen mukaansa Lappeenrannassa tilanne on keskimääräistä parempi.

– Meillä on erityisosaajia. Pääsääntöisesti työntekijät ovat päteviä kaikissa viroissa, Hakoma sanoo.

Selvityksen mukaan suurissa kunnissa pätevien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osuus on 45-95 prosenttia sosiaalityöntekijöitä. Lappeenrannassa pätevien osuus oli viime vuonna 93 prosenttia.

– Tänä vuonna tilanne on entisestään parantunut.

Asiakassuunnitelmissa kuntien välillä on suuria eroja. Selvityksen mukaan Etelä-Karjalassa on kuntia, joissa asiakassuunnitelmia tehdään varsin vähän.

Lappeenrannassa asia myös tältä osin on kunnossa. Lastensuojelun asiakkaana olevalle on tehtävä asiakassuunnitelma, jollei kysymyksessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus.

– Lappeenrannassa asiakassuunnitelma tehdään heti, kun lapsi tulee meille lastensuojeluun. Tämä on kuulunut työskentelytapoihimme jo vuosia, Hakoma sanoo.

Etelä-Karjalaa koskeva lastensuojelusuunnitelma on menossa kuntien ja kaupunkien vahvistettavaksi. Maakunnan seudullinen lastensuojelusuunnitelma 2010-2014 oli lausuntokierroksella viime syksynä. Valtuustoihin suunnitelma ehtinee heti ensi vuoden alussa.

Lappeenrannassa asiakassuunnitelma tehdään heti, kun lapsi tulee meille lastensuojeluun. Tämä on kuulunut työskentelytapoihimme jo vuosia.

Riitta Hakoma

Kirjoittaja:
Heikki Sairanen