Categories
Artikkelit

Nykyaika ujuttautuu arvomaisemiin

Kaupunki- ja teollisuusympäristöt sekä sotienjälkeinen rakentaminen nähdään yhä useammin merkittävinä kulttuurimaisemina. Vanhojen kirkkojen ja kylämaisemien painoarvo on vähentynyt.

LAURITSALAN kirkko Lappeenrannassa on päässyt arvomaisemien joukkoon. Museovirasto on noteerannut sen ympäristön valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi.

Lauritsalan kirkkoa pidetään esimerkkinä 1960-luvun uudesta ja rohkealinjaisesta kirkkoarkkitehtuurista.

Kirkko on samalla esimerkki siitä, miten nykyaika ulottuu yhä vahvemmin valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuurimaisemien joukkoon.

MUSEOVIRASTO on uudistanut arvokkaiden kulttuurimaisemien luettelon. Edellinen selvitys tehtiin vuonna 1993.

Yli-intendentti Mikko Härö Museovirastosta kertoo, että uusi arvokohteiden lista on kaupunkimaisempi kuin vanha.

– Luettelo ei ole varmasti vieläkään riittävän kaupunkimainen.

Kun listaa seuraavan kerran päivitetään, Härö uskoo sotienjälkeisen rakentamisen painottuvan nykyistä enemmän.

– Yritimme saada listalle Suomen ensimmäisen moottoritien pätkän, mutta aika ei kai ollut vielä kypsä.

USEITA kylämaisemia on poistettu arvokkaiden kulttuuriympäristöjen listalta.

Pääsyynä tähän Härö pitää sitä, että vuonna 1993 ne olivat selvästi yliedustettuna. Mukana oli liikaa samanlaisia ja päällekkäisiä kohteita.

Joskus kylämaisema on Härön mukaan menettänyt aiemmin arvokkaaksi katsotut piirteensä.

KIRKKOJA ja kirkonkyliä oli Härön mukaan myös kohtuuttoman paljon vuoden 1993 arvokohteiden luettelossa. Nyt seulaa on huomattavasti tihennetty.

– Aika harva suomalainen kirkonkylä on enää sen näköinen, että sitä voisi pitää valtakunnallisesti merkittävänä.

Savitaipaleen kirkko ympäristöineen oli mukana vuoden 1993 luettelossa mutta on pudotettu pois uudelta listalta.

– Savitaipaleen kirkko on yhtä arvokas kuin ennenkin, mutta ympäröivä kirkonkylä ei ole valtakunnallisesti merkittävä.

ITÄRAJA TUOTTANUT

ARVOKKAITA YMPÄRISTÖJÄ

Etelä-Karjalan valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat ilmentävät alueen merkitystä Suomen rajamaakuntana.

Valtakunnanrajan läheisyyteen ja sodankäynnin historiaan liittyy useita kohteita.

Näitä ovat Lappeenrannan linnoitus- ja varuskuntakaupunki, Haukkavuoren historiallinen rajapaikka, Taavetin linnoitus sekä Partakosken, Kärnäkosken ja Järvitaipaleen linnakkeet.

Suvorovin kanavat ja Salpalinja ovat esimerkkejä rajaseudun kohteista, jotka ulottuvat useamman kunnan tai maakunnan alueelle.

Lähde: Mikko Härö.

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen