Categories
Artikkelit

Metsä-Botnia havittelee asutusta Joutsenon tehtaan kylkeen

Kaksi vuotta työn alla ollut Joutsenon osayleiskaava on kuukauden ajan nähtävillä

LAPPEENRANTA. Metsä-Botnia toivoo Joutsenon tehtaan kupeessa olevalle Haukivaaran tilalle monipuolisempaa käyttöä. Teollisuusalueen lounaiskulmassa oleva yhteensä 17,6 hehtaarin alue voisi Metsä-Botnian mielestä toimia myös asuntoalueena.

Metsä-Botnia esitti asian selvittämistä Joutsenon osayleiskaavan laadintavaiheessa. Kaavaan lausunnon antanut Turvatekniikan keskus rajaisi asutuksen kuitenkin 800 metrin päähän tehdasalueesta.

Asuntoalueen mahdollisesta kaavoittamisesta pyydetään uudelleen lausunto Tukesilta sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

Osayleiskaavan suunnittelualueeseen kuuluu Joutsenon keskustaajama lähialueineen. Keskustan ja asuntoalueiden lisäksi se kattaa teollisuusalueet ja liikenneväylät.

Lounaassa kaava ulottuu entiseen Lappeenrannan rajaan saakka. Luoteessa ja pohjoisessa suunnittelualueeseen kuuluu Saimaan rantaa ja vesialuetta Muukonsaaren ja Arposenniemen pohjoispuolelle saakka.

Suunnittelualueen itäraja kulkee Hinkanrannasta Putkinotkon itäpuolelle ja Karjalaisenkylään.

Osayleiskaavaehdotus tulee nähtäville 30 päivän ajaksi. Siihen antavat vielä lausuntonsa Etelä-Karjalan liitto ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus.

Kirjoittaja:
Mari Pajari