Categories
Artikkelit

Sarviniemen kaavaan vaaditaan karsintaa meluhaittojen takia

Kaavaehdotuksen muistutuksissa puututaan myös jätevesiratkaisuun ja venevalkamaan. Luonnonsuojelupiirin mukaan kaavan mukainen rakentaminen on uhka saimaannorpalle.

TAIPALSAARI. Sarviniemen kaavamuutosehdotuksen lausunnoissa puututaan alueen meluhaittoihin. Niiden riskiä aiheuttaa Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueen läheisyys.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen mukaan harjun päällä olevat pientalotontit pitää meluhaittojen takia poistaa kaavasta. Seitsemän tonttia on ehdotuksen mukaan tarkoitettu omakotitaloille ympärivuotiseen asumiseen.

Puolustusvoimien lausunnossa vaaditaan meluhaittojen takia poistettaviksi kaava-alueen länsirannalla saunojen takana olevat loma-asuntojen tontit. Puolustusvoimat ei puutu pientalotontteihin.

Kaava-alueen melualueet on määritelty Puolustusvoimien vuonna 2007 teettämässä selvityksessä.

SARVINIEMEN kaavaehdotus on täsmänimeltään Suur-Saimaan lomakylän ranta-asemakaavan muutosta ja laajennusta koskeva kaavaehdotus. Se oli nähtävillä perjantaihin saakka.

Ehdotuksesta tuli viranomaislausuntojen lisäksi kymmenkunta muistutusta.

ETELÄ-KARJALAN luonnonsuojelupiirin mukaan kaavaa ei voida hyväksyä. Piiri katsoo, että ehdotuksen mahdollistama rakentaminen saimaannorpan elinalueiden läheisyyteen on vastoin norpan suojelutavoitteita.

Piiri pitää kaavaehdotuksen luontoselvityksiä norpan osalta puutteellisina. Muistutuksen mukaan rakennusoikeuksien määrä on riski myös harjuluonnolle ja alueen maisema-arvoille.

LÄHIALUEEN mökkiläisten ja asukkaiden muistutuksissa puututaan muun muassa lomakylän jätevesien käsittelyyn. Muistutuksissa epäillään, että sille tulee väliaikainen ratkaisu, jossa jätevesiä johdetaan maastoon tai Saimaaseen.

Kaavaehdotuksen mukaan lomakylälle rakennetaan puhdistamo kaava-alueen eteläosaan.

Muistutuksissa vastustetaan myös kaava-alueen eteläosaan länsirannalle esitettyä uutta venevalkamaa. Sen sijaan toivotaan venepaikkoja Suureen Sarviniemeen, jossa veneitä on pidetty tähänkin asti.

Muistuttajat esittävät myös rakennusoikeuksien poistamista tai siirtämistä eri puolilta kaava-alueelta sekä rakennusoikeuden vähentämistä.

SARVINIEMEN kaavamuutosta hakee alueen maanomistaja Saimaa Spirit Oy. Sen tavoitteena on tehdä vanhan Suur-Saimaan lomakylän alueelle iso loma-asuntoalue. Alueella pidetään loma-asuntomessut kesällä 2012.

Kaavamuutoksesta ja sen palautteesta on vielä viranomaispalaveri ensi viikolla. Kaavaehdotuksen laatija, diplomi-insinööri Kimmo Mustonen tekee esitykset mahdollisista muutoksista.

Jos muutokset ovat olennaisia, kaavaehdotus tulee vielä uudelleen nähtäväksi. Kaavan hyväksyy Taipalsaaren kunnanvaltuusto.

Kirjoittaja:
Leena Sallinen