Categories
Artikkelit

Hyssälä maisteli maakunnallisen ammattikorkeakoulun mallia

Ministeri ilmoittautui Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin vankaksi kannattajaksi. Terveyspalvelujen tuotteistaminen sai ministerin innostumaan.

Helena Rissanen

LAPPEENRANTA. Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä on maakunnallisen sosiaali- ja terveyspiirin vankka kannattaja. Maanantaisella Lappeenrannan-vierailullaan ministeri lämpeni myös hiukan ammattikorkeakoulutukseen maakuntamallille.

Ajatuksen maakunnallisesta koulutuksesta esitti ammattikorkeakoulu Saimian rehtori Anneli Pirttilä.

— Olemme todella huolissamme opetusministeriön suunnitelmista, joiden mukaan eri maakunnat keskittyisivät eri koulutustehtäviin. Meidän mielestämme ammattikorkeakoulut ovat alueellisia korkeakouluja, ja meillä on alueellinen palvelutehtävä, Pirttilä vetosi.

Hyssälän mukaan mitään esitystä ammattikorkeakoulutuksesta ei ole vielä olemassa. Hän lupasi viedä ajatusta maakuntamallista eteenpäin keskustan ryhmässä ja hallituksessa.

— Täällä tarvitaan varmasti erityisosaamista erityisesti Venäjän suhteisiin liittyen, Hyssälä myönsi.

HYSSÄLÄ innostui erityisesti ajatuksesta terveyspalvelujen tuotteistamisesta ja viennistä.

Pirttilän mukaan Lappeenrannassa mietitään venäläisten kumppanien ja paikallisten toimijoiden kanssa sitä, voisiko terveyspalveluja viedä Venäjälle.

— Venäjällä ei ole esimerkiksi fysioterapeuttien tai ensihoitajien ammattikuntia ollenkaan.

Pirttilä sai heti kutsun ministeriöön esittelemään Lappeenrannan toimia.

— Ministeri Mauri Pekkarisen alaisuuteen on perustettu Hyvä-hanke. Sen tarkoitus on nimenomaan hankkeistaa ja tuotteistaa esimerkiksi sellaisia terveydenhuollon asioita, joita voidaan myydä ulkomaille.

Hyvä-hankkeessa mietitään viennin lisäksi sitä, miten Suomi voisi toimia maana, johon tullaan hakemaan terveyspalveluja.

AMMATTIKORKEAKOULUN lisäksi Hyssälä päivitti Lappeenrannassa tietojaan Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiristä.

— Monenlaisista Suomeen suunnitelluista rakenneuudistusmalleista keskustan malli on ollut juuri tämä maakuntamalli.

Maakunta on Hyssälän mielestä riittävän vahva yksikkö pitämään yllä sekä erikoissairaanhoitoa että perusterveydenhoitoa, kansanterveystyötä, ehkäisevää työtä ja siihen liittyviä sosiaalipalveluja.

— Jos palvelut pirstoutuvat pienempiin yksiköihin, pelkona on, että osa palveluista valuu vaikkapa pääkaupunkiseudulle. Jos maakunta kykenee pitämään palvelut, erityisosaajat ja verotulot jäävät alueelle ja palvelunkäyttäjillä on lyhyet matkat.

Asiakkaat ja potilaat ovat Hyssälän mukaan entistä vaativampia.

— He haluavat laatua, uusia hoitoja ja lääkkeitä ja parasta mahdollista tietoa. Se, miten kykenemme tähän vastaamaan, on kova juttu.

Toistaiseksi Suomessa ei Hyssälän mukaan ole ollut tarvetta keskustella hoidon priorisoinnista.

— Meillä on varaa siihen, että potilaat saavat sen hoidon, mistä he hyötyvät. Keskitymme vaikuttavaan hoitoon.

KUVATEKSTI

Marleena Liikkanen

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän mukaan maakunnallinen sosiaali- ja terveyspiiri on riittävän vahva yksikkö tuottamaan palvelut.

Kirjoittaja:
Helena Rissanen