Categories
Artikkelit

Suomenniemi yllätti historiallisella tuloksella

Anne KokkonenSUOMENNIEMI. Reilusti ylijäämäinen tilinpäätös syntyi Suomenniemellä kreivin aikaan. Kuntaliitoksen esiselvitystä miettivän pikkukunnan neuvotteluvara kasvoi hyvän taloudellisen tuloksen ansiosta ratkaisevasti.560 000 euron ylijäämää voi luonnehtia kunnanjohtaja Anne Ukkosen mukaan historialliseksi. Vuoden 2003 jälkeen kunta näet on tehnyt vuosittain vain alijäämää.Vielä viime keväänä Suomenniemellä varauduttiin 51 000 euron alijäämään, mutta kolmen prosentin kustannussäästötavoite tehosi toivotulla tavalla. Loppuvuonna toimintamenoja leikattiin edellisvuoteen verrattuna 190 000 eurolla, mikä on kunnan koko huomioon ottaen huomattava saavutus.- Tuloksen saavuttamisessa on kuitenkin huomioitava yhä vinoutunut tulorakenne. – Metsänmyyntitulot ja satunnaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot paransivat tulosta huomattavasti, Ukkonen huomauttaa.INVESTOINNIT olivat viime vuonna edellisvuotta huomattavasti korkeammalla tasolla. Merkittävimmäksi investoinniksi muodostui maa-alueen hankkiminen Myllysillan lähettyviltä asuntotuotantoa varten.- Väestömäärä kasvoi vuoden aikana kahdeksalla asukkaalla. Tulevilla kaavoitusratkaisuilla uskotaan olevan vaikutusta kasvun jatkumiseen voimakkaampana tulevaisuudessa, Ukkonen arvioi.Vaikka kuntatalous saatiin käännettyä parempaan suuntaan, tulevaisuuden haasteet ovat melkoiset. Talouden lisäksi on syytä olla huolissaan kunnan strategisesta liikkumavarasta sekä henkilöstön saatavuudesta.

Anne Kokkonen

Kirjoittaja: