Kuutostie laajentaa selvästi maakunnan asfalttiurakkaa

Tietä päällystetään nyt Parikkalassa. Ilman Kuutostien rakentamista kesän asfalttiurakka olisi niukasti keskinkertainen.

Esa Vilenius

ETELÄ-KARJALAN kuluvan kesän asfaltointiurakka on keskimääräinen tai hiukan sen alle. Asfalttien uusiminen alkaa päällysteasiantuntija Antero Arolan mukaan olla jo ohitse Lappeenrannan seudulla.

Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirin tehtävät siirtyivät vuoden alussa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- eli ELY-keskuksen alaisuuteen. Siellä toimii tienhoidosta huolehtiva liikenne ja infrastruktuuri vastuualue, jolla myös Arola työskentelee.

Tänä kesänä Kaakkois-Suomen ELY-keskus käyttää päällystettyjen teiden ylläpitoon yhteensä noin 6,9 miljoonaa euroa. Summasta päällysteiden uusimiseen kuluu 2,9 miljoonaa euroa.

Päällystysohjelman pituus koko Kaakkois-Suomen alueella on noin 160 kilometriä. Pisimmät osuudet Etelä-Karjalassa ovat kaikki hieman alle kymmenen kilometrin mittaisia: Tarnala-Niukkala Parikkalassa, Miehikkälä-Taavetti Miehikkälässä ja Voisalmi-Kuivinsaari Lappeenrannassa.

Suurin asfaltointiurakoitsija on NCC Roads, mukana ovat myös Destia ja Lemminkäinen.

AROLAN mukaan asfaltoinnin tekniikka on säilynyt periaatteessa aika lailla samanlaisena. Nykyisin päällysteen uusinnassa käytetään kuitenkin rouhittua vanhaa asfalttia, jota saadaan muun muassa kuluneen päällysteen harjanteista. Asfalttirouhe voidaan sekoittaa massaan joko asfalttiasemalla tai tienpäällä toimivissa koneissa.

Myös päällystämisen tahti on nykyaikana kiivastunut. Koneet ovat nopeampia, mutta silti varsinainen asfaltin levittäminen on koko työn pullonkaula. Asfalttiasemat kyllä pystyisivät syytämään massaa enemmänkin.

TAMPERELAINEN työmaainsinööri Antti Virkkunen on toista kesää Kuutostien asfalttityömaalla. Työntekijät on koottu eri puolilta maata. He tekevät 10-12 tunnin päiviä ja asuvat asuntovaunuissa.

Virkkunen lomailee talvella, mutta jo joulun jälkeen hän aloittaa uusien työmaiden laskennan.

Mikkelintien liittymään johtavan uuden tieosuuden asfalttia oli levittämässä seitsenhenkinen ryhmä. Asfalttikoneella työskentelee kolme miestä. Perämies säätää asfalttilaatan paksuutta.

Uutta tien pintaa syntyy hiljaista kävelyvauhtia. Asfalttimassaa kuluu 150 tonnia päivässä.

-Tänään tämä on valmis, Virkkunen arvioi noin 600 metrin pätkästä, joka päällystetään kolmeen kertaan.

Tässä työmaassa ei kulu edes kokonaista työpäivää.

KUVATEKSTI

Seppo Rautiovaara

Asfalttikoneella on noin seitsemän hengen työporukka. Asfalttityöt etenevät nykyään aiempaa nopeammin.

Kirjoittaja:
Esa Vilenius