Categories
Artikkelit

Lemin perussuomalaiset esittävät kunnanjohtajalle epäluottamuslausetta

Valtuustoryhmän mielestä epäluottamus-asia pitäisi ottaa esille kunnanvaltuustossa kolmen viikon kuluttua.

Matti Riihelä

LEMI. Perussuomalaisten valtuustoryhmä Lemillä on menettänyt luottamuksensa kunnanjohtaja Simo Luukkaseen. Ryhmä toteaa kuntaan maanantaina jättämässään kirjelmässä yleisen epäluottamuksen johtaneen siihen, että kunnanjohtajalla ei enää ole edellytyksiä hoitaa tehtäviään menestyksellisesti.

– Sekä kunnanvaltuustossa että kunnanhallituksessa on viimeisen vuoden aikana esitetty avointa kritiikkiä kunnanjohtajaa kohtaan, perussuomalaiset huomauttavat.

Kirjelmän ensimmäinen allekirjoittaja on varavaltuutettu Hannu Vesala ja kaksi muuta allekirjoittajaa valtuutetut Auli Kangasmäki ja Juha Koivisto.

KUNNANJOHTAJA Luukkanen on ollut virassaan Lemillä vuodesta 1987. Myrskyn silmässä hän ollut ennenkin, ja viimeksi kuluneen vuoden aikana usein.

Kokoomuksen valtuutettu Juha Junnonen arvosteli kovin sanoin kunnanjohtajan toimintaa valtuustokokouksessa viime vuoden lokakuussa. Puheenvuoro johti jopa syyteharkintaan.

Kihlakunnansyyttäjä teki pari viikkoa sitten jutussa kuitenkin syyttämättäjättämispäätöksen.

LEMIN tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota kunnan operatiiviseen johtamiseen viime vuoden tarkastuskertomuksessaan, ja totesi johtamisessa olevan eritasoisia ongelmia.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän mukaan kunnanviraston päällikön alaisuudessa olevan henkilöstön sekä kunnan luottamushenkilöiden keskuudessa on lisääntyvää epäluottamusta kunnanjohtajaan.

– Lisäksi kuntalaisten mielipiteet ovat varsin yleisesti osoittaneet epäluottamusta, perussuomalaiset toteavat.

VALTUUSTORYHMÄ huomauttaa olevan äärimmäisen tärkeää, että luottamus päättäjien ja viranhaltijoiden kesken on molemminpuolinen ja hyvä.

– Lähivuosien haasteet Lemillä painottuvat huomattavien investointien toteuttamiseen ja kunnan itsenäisyyden säilyttämiseen. Kunnan ylimmässä johdossa tarvitaan nyt energisyyttä ja hyvää johtamistaitoa sekä hyvää asioiden valmistelua.

– Tällä hetkellä nämä edellytykset eivät toteudu.

PERUSSUOMALAISTEN mukaan on kunnan ja kuntalaisten edun mukaista, että viraston johtoon saadaan uusi päällikkö.

Ryhmä esittää kunnanjohtajalle epäluottamuslausetta sekä asian viemistä 20. syyskuuta pidettävään valtuustokokoukseen.

Valtuusto voi kuntalain perusteella irtisanoa kunnanjohtajan, jos irtisanomista kannattaa kaksi kolmasosaa valtuutetuista.

Lemin valtuustossa on 21 jäsentä. Näistä yhdeksän on keskustan, viisi kokoomuksen, kaksi perussuomalaisten, kaksi vihreiden, kaksi kristillisdemokraattien ja yksi sosialidemokraattien valtuutettu.

Kunnanjohtaja Luukkanen ei halunnut epäluottamuslause-esitystä maanantaina mitenkään kommentoida.

KUVATEKSTI

Arkisto/Matti Riihelä

Kunnanjohtaja Simo Luukkasen asema on pantu vaakalaudalle Lemillä.

Kirjoittaja:
Matti Riihelä